Byverkstedet

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Byverkstedet skal være et motivasjonstilbud for mennesker som fremdeles har utfordringer knyttet til rus, men som ved hjelp av et mer forutsigbart arbeidstilbud enn dagkontraktstilbud kan få hjelp til å skape en tydeligere struktur i hverdagen og i samme omgang skape muligheter for en mer realistisk mulighet til å oppnå rusfrihet og videre bevegelse inn i enda mer tydelige rammer i form av arbeidstrening og/eller rusbehandling. Vi har gjennom våre øvrige rusrelaterte tiltak og gjennom tett kontakt med målgruppen i Rogaland sett behovet for tilbud som dette gjennom en årrekke.

Målsetting

Prosjektets hovedmålsetning er å hjelpe mennesker i en sårbar overgangssituasjon mellom rus og rusfrihet med verdifull arbeidserfaring, forutsigbar struktur, tydelige rammer og et bærende fellesskap i en overgang mellom aktiv rus og rusfrihet.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er mennesker som lever livene sine preget av rus, men som er motivert for endring og å begynne en prosess for å oppnå rusfrihet.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil over en periode på tre år etablere to Byverksteder i Rogaland, et i Haugesund og et i Stavanger/Sandnes. Her skal vi tilby mennesker i målgruppen meningsfylt aktivitet gjennom arbeid på verkstedene. Verkstedene skal lage produkter av resirkulerte sykkeldeler og tre, både for salg i Kirkens Bymisjons nettbutikk, i lokale butikker, bymisjonskafeer og som produkter inn mot næringslivet i regionen. Arbeidstakerne vil jobbe faste dager i løpet av uka, tilpasset behov og arbeidsevne. Det er mest realistisk at de fleste vil begynne arbeidet i verkstedet en til to dager i uka, og øke arbeidsmengden etter hvert. Mye ligger allerede til rette for å kunne etablere et prosjekt som dette. Vi har god kompetanse i arbeidet med målgruppen, vi ser et tydelig behov for et prosjekt som dette, vi er i tett kontakt med målgruppen for prosjektet, har tilgang på egnede lokaler og bemanning, og er i stand til å etablere det første Byverkstedet på kort tid. Likevel ønsker vi å bruke tid på å etablere et bærende system rundt prosjektet i tett samarbeid med andre organisasjoner i tiltakskjeden i Rogaland, og rekruttere en ressursgruppe rundt prosjektet bestående av ansatte, frivillige medarbeidere og brukerrepresentanter fra målgruppen.

Fremdriftsplan

VårSommer 21: Forprosjektering Høst 21: Etablere første verksted i Haugesund Nov/Des 21: Rekruttering av arbeidstakere starter, oppstart produksjon og drift Sommer-Vinter 22: Prosjektere Byverkstedet i Stavanger/ Sandnes Vinter 22: Bemanne med verkstedsleder vår 23: Oppstart Byverkstedet Stavanger/ Sandnes, rekruttering Sommer 23: Full drift i to verksteder Vår 24; Arbeid med videreføring Se vedlagt prosjektbeskrivelse for detaljert plan

Prosjektleder/forsker

Paul Hjelmervik

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Byverkstedet
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2021: kr 600 000, 2022: kr 400 000
Startdato
01.04.2022
Sluttdato
31.03.2025
Status
Under gjennomføring