Camp Rauland – ferie med LAR-brukere

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Camp Rauland er et ferietilbud med faglig tilsnitt for mennesker i LAR, deres familier og barn som REHABpiloten har arrangert siden 2005.

1. Bakgrunn for prosjektet
Mange LAR-brukere opplever ferie og ferietid som svært vanskelig og utfordrende. De som er foreldre opplever i tillegg at de mangler ressurser og nettverk til å få skikkelig gode opplevelser sammen med barna. Å feriere sammen med andre i en lik situasjon skaper større trygghet og overskudd.

2. Prosjektets målsetting
Å føre barn og foreldre tettere sammen ved å dele gode sommeropplevelser med hverandre og samtidig bygge nettverk og å delta i livsmestringskurs og utforske pasientrollen sammen med andre.

3. Prosjektets målgruppe
Foreldrene i LAR med og uten daglig omsorgen for dem
Barnløse par og single som får LAR-behandling
Barn av foreldre i LAR

4. Beskrivelse av gjennomføring
Lognvik Fjellstue, midt i Telemarks fjellheim, har kapasitet til 22 gjester og ligger få meter fra badestrand, vannaktiviteter, fiske- og ridemuligheter. I tre uker hver sommer, vil 22 personer hver uke kunne dele sportslige, faglige og sosiale aktiviteter.
Under campen arrangeres aktiviteter som fjellturer, vannaktiviteter som fiske, padling, bading og riding. Dessuten deltar de ferierende i kulturtilbud i Rauland.
Camp Rauland tilbyr også et faglig tilbud hentet fra livsmestringskurset “Ta styring – strategi for gode veivalg” som REHABpiloten arrangerer for NAV og andre aktører på rusfeltet rundt i landet. Under det faglige tilbudet på campen vil det arrangeres aktiviteter for barna slik at alle foreldrene får mulighet til å delta.
Deltakerne har tidligere vært en blanding av single, par og familier med barn. Vi ønsker nå å tilrettelegge hver uke for definerte målgrupper:
Camp 1 – for familier med barn
Mange av foreldrene som har med barn på Camp Rauland har ikke den daglige omsorgen for dem. Dette er noe vi ønsker å ta mer hensyn til enn tidligere ved å prioritere aktiviteter som kan føre foreldrene og barn tettere sammen.

Camp 2 – par og single
Barnløse par og single er sannsynligvis den gruppen som prioriteres sist innenfor alle de aktiviteter som arrangeres for målgruppen. Vi arrangerer flere lange turer i fjellet og spennende fagkvelder på Lognvik fjellstue denne uken

Camp 3 – barn av foreldre i LAR
Vi har gjennom tiden blitt kjent med mange ungdommer som har deltatt på campen sammen med sine foreldre.

Vi ønsker å innføre en egen camp for denne målgruppen der vi ønsker å gi ungdommene det ønskede rommet for dialog og samvær med andre i samme situasjon.

5. Prosjektets betydning
Prosjektet har pågått siden 2005 og erfaring er at denne gruppen lever svært lenge og godt på en slik ferieopplevelse. Oppholdene har vært finansiert gjennom ulike legater – blant annet Scheiblers legat som har støttet det årlig siden 2005. Med ferieopphold som ramme, opplever

mange barn av foreldre i LAR større trygghet ved å snakke med hverandre og med andre voksne om utfordringer/problemer/bekymringer knyttet til å være familie med en i LAR. Foreldre har også utbytte av å se hvordan andre i tilsvarende situasjon utformer foreldrerolle.

6. Framdriftsplan
Forberedelsene til campen følger de samme

rutiner for planlegging som de seks foregående årene.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2011_3_0378 Sluttrapport Camp Rauland- Killingen.pdf

Sluttrapportsammendrag

REHABpiloten gjennomførte i 2012 feriecampen i to deler, henholdsvis med 18 deltakere i Rauland, Telemark og 39 store og små på Killingholmen, Buskerud. Endring av lokaliteter ble avklart etter avtale med FMR/Knut Reinås. Vi har lenge vært på utkikk etter et større og bedre egnet sted for campen som også er bedre tilrettelagt for funksjonshemmede. Da vi fikk tilbud om å leie Killingholmen av Kirkens Bymisjon i Drammen i den riktige perioden var det en fantastisk mulighet. Vi er svært lei oss for at vi ikke har klart å videreføre campen i 2013. Begge campene gikk fra tirsdag til lørdag! Fem fra personalet som deltok på begge campene og som er av REHABpilotens nettverk av leverandører, har selv brukerbakgrunn i tillegg til svært variert kompetanse og utdannelse som er relevant i møte med vår målgruppe. Vi er svært fornøyde med gjennomføringen av årets to camp(er) og tilbakemeldingene fra våre deltakere forteller oss at vi oppnår vår målsetting med Camp Rauland/Killingen. Deltakerne er fornøyde, og vi opplever stadig at deltakere fra tidligere år, ønsker å være med igjen og at dette betyr mye spesielt for barna. Camp Killingen var en ny arena for campen som virkelig innfridde alle forventninger! Deltakerne påpeker at de ønsker et større faglig tilbud under campen.

Prosjektleder/forsker

Lise Aasmundstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Camp Rauland – ferie med LAR-brukere
Organisasjon
Forbundet Mot Rusgift
Beløp Bevilget
2012: kr 633 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet