CD64 ved hjertekirurgi

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn:

Undersøkelse av den diagnostiske nytten av CD64 for tidlig diagnose av bakterielle infeksjoner hos hjerteopererte pasienter.

 

Gjennomføring:

Til prosjektet ble dert rekruttert pasienter i som skulle til hjertekirurgi (bypass operasjon på hjerte-lungemaskin) ved Haukeland sykehus i perioden 2005-06. Pasienten ble fulgt klinisk og nødvendige blodprøver for analyse ble tatt preoperativt og dag 1, 2, 3 og 6 eller 7 etter operasjonen. Preoperativt ble det gjort ekkokardiografi, og CRP og LpK ble målt med tanke på infeksjon før operasjon. Pasienter med mulig infeksjon CRP> 5mg/L eller Lpk > 11,0*109, som brukte ikke-steroid antiinflamatoriske medikamenter (NSAID) eller steroider ble ekskludert. I alt ble det rekruttert 97 pasienter hvorav 53 kun gjennomgikk ren bypass operasjon. De øvrige pasientene hadde mer omfattende operasjoner blant annet klaffe operasjoner. For de 53 pasientene som gjennomgikk kun bypass operasjon var median alder 68 år, median knivtid 169 min, median tid på hjerte-lungemaskin 82 min og median Euroscore 2,11 %. Det ble rekruttert 165 friske blodgivere som kontroller. Fc?-receptor I (CD64), CD11b, CD16, CD18, CD32, CD35 og CD62L ble målt på monocytter og granulocytter. HNL og prokalsitonin ble målt i serum.

 

Resultater:

Hovedkonklusjonen er at bypass operasjon med bruk av hjerte-lungemaskin påvirker de målte parametre, men førte aldri til en økning av CD64 ekspresjonen på nøytrofile granolocytter til nivåer slik en ser ved bakteriell infeksjon. Ekspresjon av CD64 kan derfor brukes for tidlig diagnostikk av alvorlige infeksjoner også etter bypass og bruk av hjerte-lungemaskin. Vårt hovedproblem er at vi ikke klarte å rekruttere pasienter som fikk infeksjon postoperativt og som ikke hadde bakteriell infeksjon på forhånd.

 

Vi arbeider for tiden med et siste manus med endelige resultater av samtlige analyser gjort på de bypass opererte pasientene. Negative resultat er alltid vanskelige å få publisert, men vi regner med å få ut artikkelen tidlig i 2012. Vi er ikke ferdig med analysen av gruppen som gjennomgikk mer kompliserte operasjoner blant annet med innsetting av metall ventiler. Pasientgruppen er her mer kompleks og derfor vanskeligere å tolke. Hvis mulig, vil vi prøve å skrive en artikkel også om disse resultatene.

 

Resultatene har vært presentert som posters:

Scandinavian Association for Thoracic and Cardiovascular Surgery – SATCS’ møte i Reykjavik på Island i 2006:

”CD64 on neutrophil granulocytes after on-pump CABG: A possible diagnostic marker for early and specific diagnosis of severe bacterial infections after on-pump CABG”

European Congress of Immunology i Berlin i 2009:

”Kinetic of monocyrtes Fc?-receptors expression in patients undegoing on-pump CABG”.

 

Artikkel:

Andreeva HD, Lundemoen S, Greve G, Haaverstad R & Fjærtoft G (2010) “Kinetic of monocytes Fc? receptors in patients after coronary artery bypass.” Cent Eur J Med, nr. 6, s. 31-36.

 

 

Prosjektleder/forsker

Gustav Fjærtoft

Hovedveileder

Gottfried Greve

Detaljer
Program
Forskning (2003)
Prosjektnavn
CD64 ved hjertekirurgi
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2004: kr 198 000, 2005: kr 205 000, 2006: kr 214 000
Startdato
01.09.2004
Sluttdato
30.06.2007
Status
Avsluttet