Chat for pårørende til innsatte

Søknadssammendrag

Bakgrunn

FFPs chat-tjeneste for barn, unge og voksne pårørende i fengsel ble åpnet sommeren 2018, med åpningstider som primært ligger innenfor normal arbeidstid. Erfaringene så langt er at den har fått flere brukere, og at problemstillingene som tas opp ofte er svært sammensatte. Vi ser tydelig at vi med chat-tjenesten når pårørende som kanskje ikke ellers ville tatt kontakt med oss, og som åpenbart har et stort behov for støtte og rådgiving. Vi ser behov for å øke vår tilgjengelighet for pårørende via chat, med åpen chat både over flere dager og en større grad av åpningstid etter normal arbeidstid.

Målsetting

Målet med prosjektet er å komme i direkte kontakt med pårørende med et familiemedlem i fengsel via chat, og gjøre terskelen lavere for at pårørende tar kontakt med FFP. Det er en målsetting å utvide åpningstiden til tre dager i uka på dagtid og i tillegg «langåpent» til kl. 20 to kvelder pr uke.

Målgruppe

Barn, unge og voksne pårørende som har et familiemedlem i fengsel. Målgruppen er pårørende over hele landet.

Antall personer i målgruppen

600

Beskrivelse av gjennomføring

Det er en målsetting å kunne tilby chat både på dagtid og kveldstid, og vil vil fra 1.1.2019 ha åpen chat på tirsdager fra kl. 12-20, onsdager fra kl. 12-16 og torsdager fra kl. 12-20. Rådgivere i FFP i både Oslo og Trondheim vil delta i en vaktordning, der vi fordeler ansatte som svarer på chat. I tillegg har vi har tilknyttet oss en nyutdannet kriminolog som fra høsten 2018 deltar på aktiviteter og tilbud til pårørende på timebasis, og vi ønsker å øke hennes engasjement til også å kunne bidra i betjeningen av chat-tjenesten fra 2019. Vi vil gjennom hele prosjektperioden ha veiledning og fortløpende utveksling av erfaringer og problemstillinger tilknyttet rådgivning på chat. Vi vil i prosjektets andre halvår evaluere tilbudet, og se på blant annet følgende problemstillinger: – Hvem er de primære brukerne. Barn, unge eller voksne. – Hva slags saker tas opp via chat – Hvilke tidspunkt innenfor åpningstidene har flest brukere – Hva slags type relasjon har den pårørende til den innsatte – Fører kontakt via chat til at brukerne også tar del i FFPs øvrige tilbud

Fremdriftsplan

2019: Jan-juli : Opplæring, fordeling av chat-vakter, informere om nye åpningstider til pårørende (jan). Chat på tirsdager fra kl. 12-20, onsdager fra kl. 12-16 og torsdager fra kl. 12-20. Aug-des: Chat på tirsdager fra kl. 12-20, onsdager fra kl. 12-16 og torsdager fra kl. 12-20. 2020: Chat på tirsdager fra kl. 12-20, onsdager fra kl. 12-16 og torsdager fra kl. 12-20. gjennom året. Evaluering av tilbudet i slutten av prosjektperioden.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for Chat Dam (2).pdf

Prosjektleder/forsker

Hanne Hamsund

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Chat for pårørende til innsatte
Organisasjon
For Fangers Pårørende
Beløp Bevilget
2019: kr 350 000, 2020: kr 340 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring