Chat for ungdom – psykisk helse

Søknadssammendrag

Bakgrunn

• Mer enn 80 % av unge som sliter med psykiske problemer får ikke profesjonell hjelp. • Ca 70.000 unge trenger behandling for psykiske vansker. • Andelen jenter i gruppen 18-20 år som er registrert med psykiske lidelser har økt med 40 % • Unge med psykiske lidelser må vente opptil 12 uker for å komme til utredning/ behandling. • 2 av 5 unge oppgir at de hadde tatt kontakt med helsesøster oftere dersom det var mulighet for chat. Fagpersoner fra bl.a. ABUP med spisskompetanse, som bemanner en chat for unge som sliter med psykiske plager er med og forebygge alvorlig sykdom og redde liv.

Målsetting

– Unge med utfordringer knyttet til psykisk helse får lett tilgang til samtaler direkte med fagpersonell. – Forebygge at unge utvikler mer alvorlige psykiske problemer. – Hjelp på lavest mulig nivå gir besparelser i lidelse og samfunnsøkonomi – Offentlige instanser får ny kunnskap om feltet

Målgruppe

Primær målgruppe er barn og unge i alderen 9 – 19 år (ca 850.000 barn) Temaet berører i tillegg foreldre/ foresatte/ søsken og øvrige nettverk.

Antall personer i målgruppen

500000

Beskrivelse av gjennomføring

Den viktigste funksjon er den konkrete kommunikasjonen som foregår mellom vårt personell og de som kontakter oss. Konkret skal chat-funksjonen bemannes med fagfolk m/ erfaring fra arbeid og kommunikasjon m/ barn og unge, og som har inngående erfaring og kjennskap til tematikken psykisk helse. Arbeidsmåten og tverrfaglig sammensetning legger særlig til rette for synergier: – At chat-vertene sitter sammen, åpner for dialog og rådførsel mellom fagpersonell underveis i samtalene. – Med ulike faglig bakgrunn, legges det ekstra vekt på bruk av den individuelle chat-verts kompetanse og erfaring. Vi har følgende utgangspunkt for systematisk arbeid i samtalene: 1. Skape et positivt møte • Serviceorientering, imøtekommenhet, skape trygghet og tillit. 2. Forstå situasjonen • Klarlegge utfordringer, behov, hva som er viktig å snakke om, hva som trengs for å kunne sette ord på det som er vanskelig, avklare mulighet for et felles mål for samtalen. 3. Bevisst bruk av verktøy, og fleksibel tilnærming til det som er viktig for bruker: • Tanker, emosjoner, ressurser, relasjoner • Informasjon og råd • Handling og prosedyrer ved krise 4. Avrunding, avslutning og tilbakemelding • Avrunde til rett tid • Avslutte uten å avvise • Be om tilbakemeldinger

Fremdriftsplan

Fremdriftsplan: • Etablere ungdomsråd og fagråd • Etablere infrastruktur (systemer) • Samlokalisering m/ snakkommobbing.no – høsten 2018 • Ansettelser/ Opplæring • Oppstart av chat 01.04.2019 • Kontinuerlig evaluering, vurdering og korrigering iht metode – 2019 • Arbeid med å få på plass en langsiktig og bærekraftig finansiering – 2019 • Drift, evaluering og utvikling av tjenesten – årlig • Fokus på langsiktig og bærekraftig finansiering – årlig

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

BKK – SOP – Rapport – Sluttrapport 2019-2021 – Stiftelsen DAM – mars 2022.pdf

Prosjektleder/forsker

Anette Gausdal

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Chat for ungdom – psykisk helse
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2019: kr 1 600 000, 2020: kr 1 200 000, 2021: kr 100 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet