Covid 19, rusavhengighet og livskvalitet

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Risikofaktorene for tilbakefall til aktiv rus forverres under koronakrisen. A-larm gir en rekke støttetiltak under pandemien, og ser at det er nødvendig å utvide metodene for støttearbeidet. Prosjektet gir rusavhengige og pårørende en god arena og en støttende metode for å utforske og dele eksistensielle mestringserfaringer relatert til egen situasjon med likepersoner, i en særlig utfordrende tid.

Målsetting
Tilby et gruppebasert samtaletilbud med likepersoner som kan gjøre det lettere å opprettholde rusfrihet under pandemien ved å øke sosial deltakelse rundt eksistensiell mestring, samt styrke livskvalitet i en tid mange er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene.

  • At deltakerne opplever det trygt, verdig og meningsfullt å bidra aktivt inn i gruppearbeidet.
  • Videreutvikle og evaluere Diakonhjemmet Dialogs modell for eksistensielle gruppetilbud i et aksjonsforskningsperspektiv med brukerinvolvering og likepersoner som medforskere.
  • Undersøke opplevd effekt/kvalitet på tiltakene gjennom datainnsamling.
  • Publisere og dele/spre resultater.
  • Bidra til å skape og opprettholde nettverk og verdifulle bekjentskaper utenom og etter prosjektperioden.

Målgruppe og deltakere
Rusavhengige personer som har begynt å ta fatt på livet sitt, fra 20 årene til rundt 40 og deres pårørende. Vi ønsker å inkludere opp til 36 deltakere.

Metode
Prosjektet tilbyr samtaler om eksistensielle tema og strukturert sosialt samvær i grupper som ikke er sorggrupper eller terapigrupper, men utforskende fellesskap. Metoden forener psykologiske og filosofiske teorier i et recovery-perspektiv, og operasjonaliserer motiverende intervju, benediktinske runder og eksistensielle gruppesamtaler, med hovedtyngde på Sokratisk dialog.

Tidsplan
1.9.2020 – 31.12.2021

Forventede resultat
Vi forventer at prosjektet støtter opp under:

  • å opprettholde rusfrihet under pandemien for målgruppen
  • å skape nettverk og opprettholde verdifulle relasjoner
  • å redusere ventetiden for hjelp i det ordinære hjelpeapparatet for målgruppen noe
  • å utvide A-larms ordinære tilbud og utvide målgruppen for eksistensielle samtalegrupper fremover
Prosjektleder

Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Covid 19, rusavhengighet og livskvalitet
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
Kr 450.000
Startdato
03.09.2020