Credo!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er at jeg ble fortalt en historie om en far som hjalp sin sønn med øvelseskjøring for bil. Faren tok med sønnen på en rehabiliteringsinstitusjon for trafikkskadde i begynnelsen av perioden med øvelseskjøring. De var også tilbake like før sønnen fikk førerkortet. Faren gjorde dette for at sønnen skulle se konsekvensene av en ulykke med egne øyne og ha det i bakhodet når han selv var ute i trafikken.
Målsettingen med prosjektet er å få unge, vordende sjåfører til å få innsikt i hvilke konsekvenser en trafikkulykke kan ha – både for den som blir skadet, men også for nettverket av familie og venner. Tanken er at elevene får involvert seg i situasjoner på et høyere nivå ved at det blir brukt reelle situasjoner med mennesker som virkelig har opplevd ulykker. Dette vil kunne føre til en større indre sperre som igjen kan motvirke de ulykker som særpreger yngre bilførere.
Målgruppen er kjøreskolelever som skal begynne å ferdes i trafikken.
Gjennomføringen av prosjektet vil i all hovedsak foregå i tråd med kjøreskolen(e)s læreplan hva gjelder Trafikalt Grunnkurs. Det Trafikale Grunnkurset vil bli utvidet med en kveld der elevene møter personer som forteller sin historie som trafikkskadd, pårørende eller etterlatt til trafikkskadd person.
Betydningen av prosjektet vil i stor grad bety sikrere veier å ferdes på for enhver. Det vil også kunne bety færre alvorlige ulykker som medfører store kostnader for samfunnet.
Tre kjøreskoler er allerede kontaktet og har fattet interesse for dette. Neste fase vil være å ha planleggingsmøter og få flettet dette inn i opplæringsplanen til kjøreskolen(e). Videre må det avsettes datoer for gjennomføring med elever og trafikkofre. Personer som har opplevd en ulykke på kroppen er forespurt om de er interessert og villig til å stille opp og snakke med kjøreskoleelever.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0225.pdf

Sluttrapportsammendrag

Credo! har hatt fokus på holdningsskapende arbeid blant ungdom som er i ferd med å ta førerkort. Prosjektet foregikk i samarbeid med Orkdal trafikkskole i Orkdal kommune, Sør-Trøndelag. Kommunen har i årene før prosjektstart mistet en del av sine ungdommer i trafikkulykker. Dette merkes i et lite lokalsamfunn. Det var derfor ønskelig og viktig å få snudd trenden. Kjøreskoleelevene ved Orkdal trafikkskole hadde sterke møter med mennesker som personlig har vært involvert i en trafikkulykker. Disse menneskene var enten trafikkskadd, pårørende eller etterlatt til trafikkskadd, eller den som forårsaket ulykken. Ved å gi elevene ulike innfallsvinkler til en trafikkulykke, fikk de et mer helhetlig og realistisk bilde av hva en trafikkulykke innebærer. De fleste elevene mente at det burde være obligatorisk for alle elever ved en kjøreskole å få møte personer som har blitt rammet av en ulykke! Som prosjektleder synes jeg dette er et viktig og modent utsagn fra ungdommer i 15-17-årsalderen. I tillegg til at elevene får gevinst ut av prosjektet, synes også personhistoriene at det var givende å være med. Det var litt vondt å rippe opp i ulykken, men det var verdt det så lenge det kunne berge andres liv! Samfunnsmessig er det også en gevinst da èn trafikkulykke koster flere millioner kroner. Antall ulykker med hardt skadde i Orkdal har vært noenlunde lik i prosjektperioden. Ser man derimot på antall ulykker med drepte, så er det kun 1 i perioden 2010-2013. Statistikken sier dog ikke noe om det er innbyggere fra Orkdal kommune eller om det er gjennomreisende som er hardt skadd eller drept. Trenden er uansett positiv!

Prosjektleder/forsker

Kjersti Einan

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Credo!
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Orkdal Trafikkskole
Beløp Bevilget
2011: kr 44 000, 2012: kr 44 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet