Curling for parautøvere

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Alle mennesker har godt av å være i fysisk aktivitet sammen med andre mennesker. Det gjelder også personer med funksjonsnedsettelse. Curling er en lagidrett alle kan spille, uavhengig av funksjonsgrad. Ved å delta i et sosialt idrettsmiljø bidrar det til at personer med funksjonsnedsettelse kan føle mestring, idrettsglede og sosial tilhørighet.

Målsetting

Norges curlingforbund skal få 100 nye unge voksne paramedlemmer i løpet av prosjektperioden.

Målgruppe

Prosjektets målgruppe er personer med funksjonsnedsettelse i alderen 18 til 35 år som bor i områder tilknyttet en curlingklubb.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal legge til rette for at alle curlingklubber i Norge skal kunne ta godt i mot parautøvere og inkludere de inn i klubbens treningsmiljø på lik linje med personer uten funksjonsnedsettelse ved å: – Gjennomføre en kartlegging av tilgjengelighet og utstyr i haller, tilgang på kompetente trenere, treningstilbud og tilgang på informasjon for parautøvere. – Sikre god kompetanseoverføring fra klubber som har et godt tilbud til parautøvere, til klubber som ikke har det, men ønsker å få det. – Rekruttere lokale trenere, utvikle undervisningsmateriell og kurse lokale trenere. – Gjennomføre en informasjonskampanje på sosiale medier og i samarbeid med rehabiliteringssentre rettet mot personer med funksjonsnedsettelse med lokale forbilder for å øke rekrutteringen av parautøvere. – Gjennomføre åpen dag slik at parautøvere kan bli kjent med idretten og den lokale klubben. – Gjennomføre en årlig samling for alle nye utøvere nasjonalt. – Gjennomføre en årlig samling for trenere for å øke og overføre kompetanse mellom klubbene. – Gjennomføre flere delevalueringer og brukerundersøkelser underveis for å forbedre tilbudene.

Fremdriftsplan

I prosjektets første år vil det ta utgangspunkt i tre curlingklubber før det gradvis vil utvide antall klubber utover i prosjektet. I andre år vil prosjektet involvere fire nye klubber, mens i det siste året skal fem nye klubber inkluderes.

Prosjektleder/forsker

Petter Jevnehagen Moe

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Curling for parautøvere
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 250 000, 2022: kr 330 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
01.06.2024
Status
Under gjennomføring