Curling passer for alle

Hver onsdag møtes over 20 pensjonister for å spille i Curlinghallen på Stange. Noen er mest opptatt av kaffe og vafler, mens andre spiller i serien.

Penjoinistcurling har vært en stor suksess, hver onsdag møtes over 20 pensjonister på isen. Foto: Dan Cato Røe

– Noen ganger treffer vi og noen ganger bommer vi, men morsomt er det uansett, forteller Steinar Trøan.

Steinar begynte på pensjonistcurling i oktober i fjor, og stort sett hver onsdag er han å finne på curlinghallen på Stange.

– Vi har det sosialt og det er skapt et kjempefint miljø på kort tid. Her er det plass til alle som har lyst til å prøve seg på curlingisen, sier Steinar.

Pensjonistcurling startet opp i fjor, og Jarle Røe er en av ildsjelene som har fått med seg mange pensjonister ut på isen.

– Jeg har lært opp pensjonistene i starten, men nå klarer de seg fint selv. De er her hver onsdag i tre timer, og noen spiller jo nå også i serien, forklarer Jarle.

Her er noen av pensjonistene i sving på isen. Foto: Dan Cato Røe

Passer for alle

Curling ser kanskje vanskelig ut for de uinnvidde, og er man ikke utsatt for lårhalsbrudd og det som verre er? Leder for Curling for alle-prosjektet, Dan Cato Røe, kan berolige.

– Curling er en aktivitet som passer for alle, det er mye lettere enn det ser ut som. Vi har ikke hatt noen skader, og vi har alltid en gjennomgang med instruktør første gang. Så bruker vi også antisklisko når vi er på isen, forteller Dan Cato.

– Pengene fra Stiftelsen Dam gjør også at vi kan kjøpe inn curlingsko, koster og hodebeskyttere slik at besøkende ikke trenger eie noe utstyr for å bli med og spille curling. Det betyr at man ikke er avhengig av god økonomi for å kunne spille her, forteller Dan Cato.

Vil ha med flere rullestolbrukere

Curling for alle er et inkluderingsprosjekt hvor alt fra penjonister til rullestolbrukere, ungdom på avrusning eller med psykiske lidelser kan være med å delta.

–  Vi har laget en brosjyre om tilbudet vårt og stått på stand for å reklamere. I tillegg har vi hatt direkte oppsøkende besøk eller ringt ulike institusjoner og virksomhetsledere i Stange, Hamar, Løten og Ringsaker, forteller Dan Cato.

– Det styringsgruppa i Curling for alle nå satser på er å få enda flere rullestolbrukere til å spille curling. Vi har trener og treningstid på dagen, men ønsker også å få til kveldstrening for mennesker som ikke kan trene på dagtid. Vi planlegger også en åpen dag for handikappede, avslutter Dan Cato.

Stange curlinghall fikk storfint besk av stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Arbeiderpartiet). Her sammen med Stian Antonsen fra Stiftelsen Dam og Dan Cato Røe som er prosjektleder for «Curling for alle». Foto: Trond Lillebo

Vil sørge for tippemidler til frivilligheten

Med på besøket til Stange curlinghall var stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen. Hun sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og er saksordfører for Stortingsmeldingen, Alt å vinne, som skal behandles i Stortinget 2. mai 2017.

– Dette prosjektet viser hvor viktig tippemidlene her. Denne hallen er delvis bygget med tippemidler, og pengene fra Stiftelsen Dam fører til inkludering i praksis. Derfor må vi sørge for at overskuddet fortsatt går til frivillighet som dette, og ikke til utenlandske spillselskaper, sier Anette.


Sluttrapport

Bakgrunn

I dette prosjektet har forebygging vært tema med hovedfokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utgangspunktet for prosjektets tema var å skaffe utstyr for aktivitet som alle kan mestre. Vi skulle fange opp de som faller utenfor, eldre, innvandrere og barn og voksne med nedsatt funksjonsevne. Bakgrunn for prosjektet var å gi de som ikke hadde muligheten til å være med i annen idrett på grunn av sin funksjonsnedsettelse et tilbud. Hedmarken curlingklubb flyttet inn i nye lokaler på Stange og det ble derfor lettere for de som for eksempel satt i rullestol å komme seg inn og ut med egen hjelp. Klubben la til rette allerede i planleggingsfasen av den nye hallen hvordan det måtte tilrettelegges for alle, både i forhold til parkering utenfor hallen og at det skulle være lett å komme seg inn og ut av ishallen. Det er også tegnet inn en rullestolheis til andre etasje, men den er ikke påbegynt enda. Målet med prosjektet var å «få tak i» de som ellers kanskje ikke ville ha kommet til kl

Oppsummering

Bakgrunn og målsetting for prosjektet var å etablere seg i egne lokaler og lage et tilbud og videreføre tilbudene vi allerede har for barn, unge, voksne, innvandrere og eldre med ulike grader funksjonsnedsettelse. Konklusjonen er at brukergruppen vi etter hvert ønsket å etablere et lag for var mye vanskeligere enn det vi antok i starten av prosjektperioden. Vi har lykkes med å få tak i utstyret vi hadde behov for. Vi har også med hjelp fra klubben etablert flere curlinglag for pensjonister. Selv om dette ikke var en del av utgangspunktet. Formålet var å skaffe utstyr gjennom økonomisk støtte

Prosjektgjennomføring

Selve gjennomføringen av prosjektet skulle vise seg å være en utfordring, mye fordi vi som jobbet i prosjektgruppen ikke hadde erfaring fra å jobbe i prosjekt. Jeg ble forespurt om jeg ønsket å ta på med prosjektlederrollen i etterkant av at søknaden var sendt inn og fikk egentlig ikke så mye informasjon i forhold til hva prosjektet innebar. Jeg ble forespurt fordi jeg hadde et studie fr høgskolen i Innlandet (Høgskolen på Lillehammer) innen prosjektledelse. Det skulle vise seg at teori om prosjektledelse og den praktiske gjennomføringen ikke sto i forhold til hverandre. Men jeg tenkte på daværende tidspunkt at dette kunne være en god erfaring å ta med seg videre i livet og det har det også vært. Jeg har lært veldig mye av å jobbe i prosjekt. Det å jobbe i et prosjekt i frivilligheten er noe annet enn ha det som jobb. Og med det så mener jeg at det er vanskelig å finne like mange personer som enten brenner for eller er motivert for å ta i et tak. Når det er sagt så kjenner jeg på at med hverdagens tidsklemme og familie så er det utfordrende å være med på alt som skjer. I forhold til opprinnelig prosjektplan så har vi gjennomført prosjektet slik det var tenkt. Vi har brukt midler

Resultater

Et idrettslag er alltid tuftet på ideelle verdier. Frivillighet står i fokus, men man trenger alltid et stort antall frivillige ildsjeler for å kunne drifte en klubb. Hedmarken Curlingklubb vil bruke tid og ressurser på å videreføre frivilligheten slik at alle involverte føler et ansvar for klubbens ve og vel, og at alle kan delta i dette arbeidet på sin måte. Mestringsfølelsen er en viktig verdi å ta med seg videre i livet, og alle vil få muligheten til å mestre idrett på sine egne premisser. I curling vil man føle seg verdsatt og inkludert i spillet, uansett hvor hardt man jobber for laget. Selv om alle nye curlere veiledes stilmessig og taktisk, så finnes ingen fasit. Uansett hvordan man setter en stein, så er det ingen som ser rart på en av den grunn. I tillegg er curling en tenkende idrettsgren – hjernetrim. Det er en grunn til at det kalles «sjakk, på is». Inkludering av handikappede vil skape et unikt miljø. Curling kan spilles på samme lag av stående og sittende, unge og gamle,

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen 2018.pdf

Prosjektleder/forsker

Kjetil Fløtre

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Curling for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2016: kr 135 000, 2017: kr 185 000, 2018: kr 185 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring