Dagbok for hjertebarnsforeldre

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Ideen til prosjektet ble skapt gjennom erfaringer gjort av foreldre til hjertesyke barn på sykehus. Flere foreldre har på eget initiativ holdt en journal eller dagbok over tiden de har tilbrakt på sykehus med barnet sitt.

 

Ved å ha en ferdig dagbok til utdeling kan ideen formidles også til dem som ikke har vurdert å skrive. Og vi kan fortelle dem at vi som organisasjon er der for dem, på en måte som ikke er påtrengende.

 

Dette var et prosjekt som krevde mye planlegging. Dagboka skulle ikke bare være en notatblokk, men en inspirasjon og en hjelp. Trygghet var et nøkkelord i prosessen. Det skulle tiltale både menn og kvinner, og det skulle være anvendlig uansett hvor alvorlig situasjonen for det hjertesyke barnet var.

 

Dagboka har blitt trykket og ble distribuert til Rikshospitalet og andre sykehus, hvor den inngår i pakken som overleveres hjertebarnsfamilier ved innleggelse av hjertebarnet.

 

FFHB er godt fornøyd med resultatet av prosjektet så langt. Vi har oppnådd alt vi ønsket med det fysiske produktet. Det som vil kreve evaluering over lenger tid enn det som har forløpt så langt, er i hvilket omfang boka blir brukt og hvilket utbytte brukerne får av den.

Prosjektleder/forsker

Steinar Johansen

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Dagbok for hjertebarnsforeldre
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2006: kr 48 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
15.02.2007
Status
Avsluttet