Dagbok setter brikkene på plass for barn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn

Barn som behandles i intensivavdelinger har ofte fragmenterte, kaotiske og følelsesmessige sterke minner fra behandlingsforløpet. Forskning som er gjort blant voksne intensivpasienter viser en økt forekomst av angst, depresjon og symptomer på postreumatisk stresslidelse (PTSD). Erfaringer fra egen intensivavdeling viser at barn også kan ha de samme symptomene etter endt opphold. Dagboken kan gi barnet en forståelse av sykdomsforløpet, støtte egne opplevelser og forebygge angst, depresjon og PTSD.
Sykepleierne ved Barneintensiv på Rikshospitalet har skrevet dagbok i over 15 år.
Skriving av dagbok er ikke satt i noe system ved vår avdeling. Sykepleierne ved avdelingen lager bøkene av A4 ark som festes sammen. Da arkene er tynne og det leses og skrives mye i bøkene er holdbarheten svært begrenset.

2. Målsetting

Målet for prosjektet er å bedre den faglige og materielle kvaliteten på dagboken. Ved å få ferdig trykte bøker med layout tilpasset barn, stivt omslag, informasjon om hva dagbok er og illustrasjoner vil den materielle kvaliteten forbedres.
Boken er en mulig kilde til at barnet kan få en forståelse for sykdomsforløpet og egne opplevelser. Barn som skal utvikle seg trenger å bearbeide sine følelser og opplevelser for å komme videre i livet. Erfaringene våre er at barna og deres nærmeste familie leser mye i dagboken. Dagboken vil kunne gi ny kunnskap og refleksjon over en vanskelig periode i barnets liv. Tilbakemeldinger vi har fått viser at dagboken blant annet brukes som et kommunikasjonsverktøy. Foreldrene bruker boken når de skal forklare barnet hva det har vært igjennom under intensivoppholdet. Ved hjelp av de bilder og tegninger som står i boken kan barnet formidle til sine omgivelser (skole og barnehage) hva han eller hun har opplevd. Dagboken kan også være et utgangspunkt for oppfølgings- og etterlatte samtaler. For familier som har mistet ett barn, kan dagbok være til hjelp i sorgbearbeidingen.

3. Målgruppe

Barneintensiv ved Rikshospitalet har som hovedoppgave å drive avansert medisinsk behandling av barn fra 0 til 18 år som trenger øyeblikkelig hjelp og/eller er kritisk syke. Barn som har vært innlagt ved vår avdeling kan ha fragmenterte, kaotiske og følelsesmessige sterke minner som kan påvirke hukommelsen. Det kan være ulike årsaker til dette for eksempel medisinering, opplevelse av akutt krise/livsfare eller at de er påvirket av sykdommen i seg selv. Dagbok kan hjelpe barn og deres foreldre til å bearbeide opplevelser og inntrykk etter et endt intensivopphold. Dagbok kan sette brikkene på plass.

4.

Beskrivelse av gjennomføring

Vi søker økonomiske midler internt og eksternt til prosjektet. Vi vil inkludere barne- og ungdoms psykiatriske avdeling (BUP), Barneprogrammet ved Ragnhild Hals, kommunikasjonsavdelingen og andre ressurspersoner ved OUS. Eksternt trykkeri og grafisk designere vil brukes. Vi ønsker at noe av layouten og illustrasjonene som er brukt i «Sykehusboka» (utarbeidet i samarbeid med Barneprogrammet og ressursgruppe ved Rikshospitalet) kan videreføres i dagboken.

5. Forventede resultater/prosjektets betydning

Dagboken er en samling daterte fortellinger og fotografier som blir ført i penn av sykepleieren ved sengen. Boken er en mulig kilde til at barnet kan få en forståelse for sykdomsforløpet og egne opplevelser. Tilbakemeldinger fra barn og foreldre viser at dagboken betyr svært mye for dem.

6. Fremdriftsplan

Prosjektet vil være fullført innen to år.

Utarbeidelse av dagbok med innhold og layout vil starte i januar 2013 og avsluttes i august 2013. Trykking av bøkene vil foregå fra august 2013 til november 2013. Implementering i avdeling vil skje fra desember 2013 til desember 2014. Prosjektet vil bli evaluert i desember 2014.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0406.pdf

Prosjektleder/forsker

Randi O Haave

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Dagbok setter brikkene på plass for barn
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2013: kr 100 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet