Dans for alle sammen

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet/Målsetting

Bakgrunn for prosjektet/Målsetting

Trondheim Danseklubb, heretter kalt TDK, hadde drevet danseundervisning og trening for alle aldersgrupper i flere år. Klubben hadde prøvd litt rullestoldans, og den gode erfaring vi hadde med integrering av funksjonshemmede/funksjonsfriske medlemmer gjorde at vi ville prøve og få med også andre grupper. Vi så for oss både dans som sosialt innhold i aktivitetskvelder, og kanskje dans på høyre nivå, for eksempel for rullestolbrukere.

 

Målsettingen var i utgangspunktet å gi et tilbud om fysisk aktivitet på et sosialt plan for mennesker som av ulik grunn hadde en passiv livsform, og som manglet kontakt med andre mennesker. Samtidig mente vi det ville være en berikelse for våre andre medlemmer. Prosjektet, som hadde en forventet varighet på ca. 1 år, var ment som et sosialt tiltak for å heve livsgleden for funksjonshemmede, eldre og andre som av en eller annen grunn hadde falt utenfor vanlige aktiviteter.

 

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi organiserte faste dansekvelder, og inviterte ønskete grupper gjennom annonser i avisen, personlig kontakt med tillitsvalgte/kontaktpersoner i de funksjonshemmedes organisasjoner og lag, kontaktpersoner i Trondheim Kommune og NFIF. Kontakten med døveskole ga fin respons, mens fra de blinde/svaksyntes lag/klubber var det svært vanskelig og få til noe. En kraftig respons fra NFIF og kommunen vedrørende aktivitet for eldre samt vansker med og få til noe sammen med de blinde/svaksynte, gjorde at aktiviteten ble dreid fra blinde/svaksynte over til eldregrupper. Kontakten vedr. rullestolbrukere og deres org. gikk fint. For de friskeste ble det undervist i dans, og laget dansekvelder. For de andre ble det sosiale vektlagt like mye som den fysiske aktivitet.

 

Resultater

Når det gjelder vår oppfatning av resultater, vil vi beskrive dent for de forskjellige målgrupper.

 

Rullestolbrukere.

Her fikk vi fin respons. Det var mange brukere innom våre treningskvelder og det resulterte i at ved slutten av prosjektet hadde vi 5 nye rullestoldansere med i klubben. Disse var også etter vært med i konkurranser. Det største problemet med denne gruppen er og skaffe stående dansepartnere. Selv om flere av rullestolbrukerne hadde egne assistenter/hjelpere ville ofte disse ikke delta i dansetreningen. Klubben måtte ofte stille med dansepartnere, og det er ikke like lett. Et bedre system for assistenter for idrettslig aktivitet, burde finnes innenfor kommunenes hjelpeprogram.

 

Døve/svakhørte.

Her fikk vi bra respons, som førte til et brukbart samarbeid. Vi hadde besøk av dansegruppe fra A.C.Møller komp.senter (tidligere Døveskolen) de fikk opplæring i forskjellige danseformer, blant annet ringdans. De innøvde flere ringdanser sammen med våre medlemmer/instruktør og framførte dette blant annet på en større jubileumsfeiring ved skolen. Vi hadde også dansegrupper på oppvisning på skolen. Vi ønsker å videreføre dette samarbeid, og har planer om å få det til i nær framtid.

 

Blinde/svaksynte.

Flere kontakter med denne gruppen virket meget positive. Det virket som det var stor interesse for å prøvedansekvelder med trener, sammen med klubbens seende medlemmer. Vi prøvde flere ganger, men det kom ingen. Etter gjentatte forsøk, ble det lagt på is. En medvirkende grunn til det, var også at det viste seg en stor interesse fra en gruppe vi ikke hadde tenkt på. Nemlig:

 

Eldre/pensjonister.

Vi fikk til et samarbeid med NFIF og Heimdal Distrikt av Trondheim Kommune. Det resulterte i at ca. 30 eldre mennesker, alle pensjonister og mange med en funksjonshemming møtte opp til en form for dans som heter Seniordans. Det er en helsedans, ringdans uten behov for partner. Dette ble mektig populært, og de møtte fulltallig opp hver torsdag, og danset fra kl. 11:00 til k1. 13:00. Her var det mange enslige eldre, som uttalte at dette var deres eneste kontakt med andre mennesker. Dette ble så vellykket at vi kjører denne gruppen fortsatt; 2 timer i Rosteballen hver eneste torsdag. Det forsatt 30 med i denne gruppen. TDK holder nå på og etablerer en ny gruppe eldre i en ny dansering i Melhus Kommune, like utenfor Trondheim.

 

Vi kommer garantert til og forsette med denne gruppen, da vi klart ser deres behov. Vi sliter hardt med finansieringen her, men skal forsette.

 

Videre planer

Rullestoldans regner vi med er kommet for å bli innefor TDK. Vi har rullestoldansere som deltar fast på stevner.

 

For døve og svakhørte vil vi gjerne videreføre tilbudet, men er usikre hvordan vi skal gå fram.

For blind og svaksynte gjør mangelen på respons det lite aktuelt å prøve videre nå.

 

Med eldre og pensjonister har vi nå to ringer med til sammen ca 50 eldre som to timer hver uke danser så det er en fryd. Dette ble fullklaff. Vi fortsetter og ønsker og få med flere, om vi klarer og skaffe nødvendige midler.

 

Prosjektleder/forsker

Edgar Weiseth

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Dans for alle sammen
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
1999: kr 20 000
Startdato
01.09.1998
Sluttdato
15.05.1999
Status
Avsluttet