Data i rehabilitering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Stadig mer informasjon er tilgjengelig på data og internett, og flere tar i bruk løsninger for å utveksle helseopplysninger over internett. Innføring av elektroniske verktøy kan gi følelse av lav mestring på grunn av lite kunnskaper om data. Derfor ønsker Røros Rehabilitering å utvikle og etablere grunnleggende opplæring i bruk av data for innhenting og utveksling av helseinformasjon.

Målsettingen med prosjektet er å utvikle og etablere et tilpasset dataopplæringsprogram slik at deltakere på institusjonsbasert rehabiliteringsopphold

kan lære hvordan de kan innhente og avgi relevante helseopplysninger på en sikker måte.

Målgruppen for prosjektet er deltakere ved Røros Rehabilitering med hjerte-, lunge- eller kreftsykdom med ønske om eller behov for dataopplæring.

Beskrivelse av gjennomføring:
Utviklingen av opplæringskonseptet er første milepæl i prosjektet. Vi ser for oss at denne opplæringen vil bestå av informasjon/undervisning, egenarbeid og gruppearbeid. Opplæringen tar for seg alt fra å slå på og logge på en pc/mac/nettbrett, via enkle søk etter informasjon på internett, men ha et særlig fokus på nettvett og å være kritisk til helserelatert informasjon.

Prosjektets betydning:
I fagmiljøene finnes det stor skepsis til hvorvidt ulike pasientgrupper er i stand til å benytte data-verktøyene. Slike fordommer er ikke nødvendigvis til det beste for deltakeren. Dette prosjektet vil bidra med å la deltakerne utforske løsninger og å bli kjent med internett som en kilde til god informasjon, samtidig som man lærer nettvett.

Framdriftsplan:
Prosjektet har en uviklingsperiode (jan 2013), etterfulgt av gjennomføring og evaluering på 11 måneder. Evaluering vil skje fortløpende, og justeringer vil skje underveis. Såfremt erfaringene og opplevd nytteverdi er gode vil prosjektet videreføres fra 2014.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Prosjektrapport Data i Rehabilitering 12.02.16.pdf

Prosjektleder/forsker

Odd Erling Børstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Data i rehabilitering
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
LHL Helse AS, Feiringklinikken
Beløp Bevilget
2013: kr 43 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet