Dataopplæring for afatikere

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Logoped Eva Marie Granbo søkte i 2002 om prosjektmidler til dataopplæring for afatikere

Logoped Eva Marie Granbo søkte i 2002 om prosjektmidler til dataopplæring for afatikere. Da hun for tiden arbeider med andre logopediske fagfelt, var det naturlig at logoped Elsie Dalåmo, som arbeider med ervervede språk- og talevansker på Logopedisk senter, overtok gjennomføringen av prosjektet. Hun har tidligere erfaring fra et lignende prosjekt.

 

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret på Munkvoll. Der var det lokaliteter og datamaskiner, og en datakyndig som var med som kursholder. Kurset hadde fem deltakere, fire med afasi og en med dysartri, og det gikk over fire ganger à fire timer med en lunsjpause i midten. Det ble arbeidet med språktreningsprogrammet Lexia og internett. Alle lærte seg å mestre datamaskinen bedre, og det ble knyttet kontakter som er gode å ha med seg i sammenkomster i Afasiforeningen.

 

Det synes naturlig at Lærings- og mestringssenteret fortsetter å arrangere slike kurs. Logopedisk kompetanse og en viss kjennskap til enkelte språkvansker er nødvendig for en vellykket gjennomføring.

Prosjektleder/forsker

Elsie Dalåmo

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Dataopplæring for afatikere
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Beløp Bevilget
2003: kr 35 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet