Datarom for Afasirammede

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Afasi er en ervervet språkskade

Afasi er en ervervet språkskade. Det kan være vanskelig å prate og å forstå hva andre sier. Hos de aller fleste er også lese- og skriveferdigheten redusert. Afasi fører til store forandringer i personens liv og kan også bli et sosialt handikap.

 

Afasirammede har stort behov for språklig stimulering og trening, men det er stor mangel på opplæringstilbud i kommunene.

 

I Sverige har det siden 1993 vært arbeidet med Prova På Rum (datarom) for afasirammede – en virksomhet som har spredd seg over hele landet. Det er et tilbud på linje med det svenske vi med midlene fra Helse og Rehabilitering har prøvd ut i Afasiforeningen for Ytre Nordmøre.

 

Prosjektet kan sies å ha et helhetlig rehabiliteringsperspektiv ved at deltakerne både får mulighet til språklig gjenopptrening ved bruk av datamaskin i tillegg til reell kommunikasjon i samvær med andre afasirammede.

 

Det har vært et godt samarbeid med Kristiansund kommune, og tilbudet til afasirammede vil fortsette etter at prosjektet er over.

 

De fleste har hatt språklig utbytte og vurderer både den sosiale siden og språktreningen som meget positiv.

 

Nøkkelord: afasi, afasirammede, bruk av data/språktreningsprogram, egentrening, sosial kontakt og nye impulser, evaluering, implementering.

Prosjektleder/forsker

Anne Kvande

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Datarom for Afasirammede
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Beløp Bevilget
2002: kr 207 000, 2003: kr 121 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet