De andres blikk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Min far har Tourettes syndrom med motoriske og vokale tics. Gjennom livet har han klart å ignorere blikket fra omverden som forteller ham at han er annerledes, men de senere årene har dette blitt vanskeligere. Han opplever i økende grad uønsket oppmerksomhet fra fremmede i det offentlige rom og i arbeidslivet. Negative reaksjoner fra omverden kan skape store psykiske problemer, og ny forskning viser at angst og depresjon er et større problem for barn og unge med TS enn selve lidelsen. Det er derfor et stort behov for å la folk flest bli kjent med dette syndromet og slik skape større toleranse.

Målsetting

Målet med filmprosjektet er å forebygge psykiske problemer hos mennesker med Tourettes Syndrom og andre mennesker som av ulike grunner føler seg annerledes. Jeg vil nå et bredt publikum for å skape større toleranse for annerledeshet i det offentlige rom, i arbeidslivet og i sosiale miljøer.

Målgruppe

Primærmålgruppen for prosjektet er mennesker med Tourettes syndrom i Norge i dag, og kommende barn som får diagnosen.

Antall personer i målgruppen

53000

Beskrivelse av gjennomføring

Jeg skal selv være både fotograf og lydkvinne, og vil filme hverdagslige situasjoner og samtaler med pappa for å gi et bilde av pappa slik jeg kjenner ham, og bruke disse situasjonene som ramme for å reflektere over hvorfor han føler seg mer annerledes i dag enn tidligere. Videre vil jeg skildre hvordan han møter situasjoner som tidligere var komfortable for ham men som nå er problematiske, som f.eks. å holde foredrag i jobbsammenheng. Filmen vil drives fremover av mitt ønske om at pappa skal få tilbake den sunne selvtilliten han en gang hadde og klare å se på seg selv som et menneske på lik linje med andre. Filmen vil bindes sammen av mine egne refleksjoner omkring temaene vi tar opp, og visualiseringer av disse. Når jeg filmer pappa blir kameraet en metafor for de andres blikk både for meg og ham, og selve filmprosessen kan fortelle mye om hvordan vi håndterer dette blikket. Derfor ønsker jeg å la tilblivelsen av filmen være et eget fortellerlag. Jeg ser på det som skjer bak kamera som en naturlig del av filmen, der pappa skal få komme med forslag til hvilke temaer filmen skal ta opp, og får se opptak av seg selv underveis i prosessen for å kunne være med på å påvirke fremstillingen av seg selv.

Fremdriftsplan

Planen er at prosjektet utvikles ferdig og finansieres i løpet av 2019. Jeg vil inngå et samarbeid med et produksjonsselskap i løpet av 2019 som vil kunne hjelpe meg med videre finansiering og samproduksjonsavtale med NRK. Filmen går så i produksjon fra starten av 2020. Vi vil da gjøre de siste opptakene til filmen og ansette klipper, komponist, lyddesigner og fargekorrigerer på prosjektet. Filmen skal lanseres høsten 2021.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Stiftelsen Dam Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristine Gausereide Jacobsen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
De andres blikk
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Org.ledd
Kristine Gausereide Jacobsen Filmproduksjon
Beløp Bevilget
2019: kr 100 000, 2020: kr 100 000, 2021: kr 100 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring