De kalte meg døvejævel

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er vitenskapelig påvist at gode historier utløser fysiske reaksjoner i hjernen, som kan påvirke oss til å handle. Historien til trillingbrødrene (hvorav to er døve) er meget sterk, og brødrene har stått fram i media, holdt forelesninger og fortalt om sin oppvekst som var preget av grov mobbing og vold. De som hører historiene blir beveget, tårene renner. Det er viktig å synliggjøre at dette har skjedd, for å forhindre at det skjer igjen. For å nå ut til enda flere med brødrenes historie og skape empati og styrke inkluderingsmusklene i samfunnet, bør vi formidle historien som film.

Målsetting

Resultatmål: Lage en dokumentar om de tre brødrene. Klippe ut flere korte snutter til sosiale medier/reklamefri dager. Distribuere på nett og spesielt til grunn- og videregående skole i samarbeid med TV2 Skole. Effektmål: Redusere mobbing av døve/hørselshemmede – spesielt barn/ungdom.

Målgruppe

Effektmålgruppe: Døve og hørselshemmede, med vekt på barn i skolealder Resultatmålgruppe: Den generelle befolkningen, med vekt på barn i skolealder

Antall personer i målgruppen

700000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet organiseres og drives som en dokumentarfilmproduksjon. Gjennomføring og metode beskrives i dette prosjektet godt gjennom fremdriftsplanen (neste avsnitt). Det sentrale er å formidle en sterk historie, og i samarbeid med HLF, TV2 Skole/Elevkanalen, Redd Barna og tegn.tv sørge for at denne historien blir formidlet til flest mulig – med særskilt fokus på barn i grunn- og videregående skole.

Fremdriftsplan

Januar 2021: Prosjektoppstart. Opprette prosjekt- og referansegruppe. April 2021: Opptak, forløpende logging/grovredigering (1 år). Feedback m/referansegruppa. Pitche til TV kanaler. Mars 2022: Postproduksjon og ferdigstilling. August 2022: Lansering/distribusjon/infokampanje i samarbeid med HLF, TV2 Skole/Elevkanalen, Redd Barna og tegn.tv. Distribusjon. Evaluering. Juni 2022: Samarbeidspartene viderefører bruken av filmen. Sluttrapport.

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
De kalte meg døvejævel
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Supervisuell (mediebedrift og sosial entreprenør med kun hørselshemmede ansatte)
Beløp Bevilget
2021: kr 530 000, 2022: kr 625 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring