De mentale konsekvensene av korona-krisen

Søknadssammendrag

De mentale konsekvensene av Korona krisen. Koronaviruset, skulle ved inngangen til 2020 forandre verden og menneskenes levemåte. Smittefaren og spredningen medførte at skoler, samferdsel og arbeidsplasser over store deler av verden ble stengt i flere måneder. Folk ble pålagt eller anbefalt å holde seg hjemme, ikke møtes i grupper på mer enn fem, og å holde minst to meters avstand til hverandre. Ingen vet hvor lenge situasjonen vil vare. Siden koronautbruddet i mars 2020 har hverdagen vært preget av nyheter og medieoppslag om korona. Hvor mange har dødd, hvor mange er innlagt på sykehus, hvor mange får intensiv behandling og hvor mange er smittet? Dette preger alle nyheter og aviser hver eneste dag. Hvilken konsekvens har eksponeringen av nyheter, og isolasjon fra de næremste for de eldste i befolkningen?

Dette ønsker vi å belyse i en podcast serie på 6 episoder lansert på en av Norges mest populære podcaster om mental helse.

Målsetningen med podcast serien er å gi lytterne kunnskap om hvilke konsekvenser koronakrisen har hatt på den mentale helsen. Samtidig få frem hva vi kan ta av lærdom slik at vi mentalt er bedre forberedt ved nye kriser. Episodene er planlagt lansert på Mental trener podcasten i juni 2021.

Prosjektleder/forsker

Frank Nilsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
De mentale konsekvensene av korona-krisen
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
Kr 227.000
Startdato
08.10.2020