De nærmeste

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Forskning viser at unge pårørende ikke blir fanget opp tidlig nok og at dette gir ringvirkninger langt uti voksenlivet. Hadde man hatt større fokus på viktigheten av det å få hjelp tidlig, kunne mange unge pårørende kommet styrket ut av opplevelsene. Særlig unge pårørende er en gruppe som ofte faller utenom hjelpeapparatet. Ofte fordi de selv ikke innser hvilken belastning de står i, og fordi mange ikke vet om hjelpetilbudene som finnes. Med dette prosjektet vil vi skape større bevissthet om hva det vil si å være pårørende og om tilbudene som eksisterer for pårørende.

Målsetting for prosjektet

Med denne filmen vil flere få en forståelse av hva det innebærer for unge mennesker å stå i en pårørendesituasjon. Prosjektet vil bidra til at unge pårørende ikke føler seg alene, at de tør å be om hjelp, og at de blir en mer synlig gruppe som kan få den oppfølging de trenger og har krav på.

Målgruppe

Vår primærmålgruppe er unge pårørende i alderen 18-25 år. I tillegg er 1 / 6 av Norges befolkning pårørende, så filmen har potensiale til å treffe mange.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

350000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Dokumentarkonseptet er ferdig utviklet og klar for produksjon. NRK har kjøpt visningsrett på filmen. Medieoperatørene ved Mari Monrad Vistven har erfaring med gjennomføring av krevende dokumentarer som dette. Regi er ved Livirén Bratterud, som har bred regierfaring med psykisk helse-tematikk rettet mot en ung voksen målgruppe. Vi vil følge livet til de medvirkende over et halvt år, i arbeid, på skole og på hjemmebane. I filmen er de medvirkende i kontakt med hjelpeapparat for unge pårørende. Ved filmens slutt er den syke fortsatt syk, de pårørende møter fortsatt daglige utfordringer, men de er bedre rustet og relasjonen dem imellom er forhåpentligvis styrket. Vi skal etablere en prosjektstyringsgruppe med Mental helse, som besitter nyttig kompetanse på feltet for psykisk helse blant unge. En prosjektstyringsgruppe møtes og diskuterer underveis i produksjonen. Vi vil inkludere flere samarbeidsorganisasjoner for å dekke et bredt spekter av problematikk og kompetanseområder, og er i dialog med søkerorganisasjonene Ung kreft og Voksne for barn, men også Pårørendealliansen og Pårørende senteret i Oslo.

Fremdriftsplan for prosjektet

Forarbeid produksjon: April – august 2019 Opptak: August 2019 – januar 2020 Etterarbeid: Februar 2020 – august 2020

Prosjektleder

Mari Mondrad Vistven

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
De nærmeste
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Medieoperatørene, Grønlandsleiret 23, 0190 Oslo
Beløp Bevilget
2019: kr 800 000
Startdato
13.08.2019
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring