Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Hvert år fødes det ca. 500 barn med medfødt hjertefeil i Norge, i tillegg er det hvert år flere barn som blir syke av ervervede hjertefeil. Det er ikke alltid hjelpeapparatet står klart når spørsmålene og utfordringene dukker opp. Foreldrene er også mange ganger uvitende på hvilken måte en kan løse ulike problemstillinger. Og hvert år dør dessverre ca. 50 barn av hjertefeil. Foreningen for hjertesyke barn har i flere år arrangert sorgsamlinger for foreldre som har mistet sine barn. Foreningen har opprettet en egen ressursgruppe for sorgarbeid med skolerte likemenn, og ressursgruppens arbeid har etter hvert fått et kvalitetsstempel vi er svært stolte av. Etterspørselen og pågangen for å delta på slike samlinger er stor, og vi ser et betydelig behov for å kunne dele erfaringer med andre foreldre – det å ha tid til å prate i rolige omgivelser med andre foreldre som skjønner hvordan hverdagen kan være etter å ha mistet et barn. Gjennom den kompetansen FFHBs Ressursgruppe har bygget opp, klarer vi å formidle erfaringskunnskap om det å miste et barn. Våre samlinger gir foreldre et redskap til å mestre sin livssituasjon, dette gjennom styrt erfaringsutveksling. Vi har oftere og oftere fått spørsmål fra foreldre som har mistet sitt barn om de kan ta med seg sine foreldre på sorgsamlinger. Dette spørsmålet kommer oftest fra far eller mor som ellers ville ha deltatt alene eller ikke deltatt i det hele. FFHBs Ressursgruppe har utvidet målgruppen vår til også å innbefatte de som har mistet barnebarn. Vi har erfart at det er et stort udekket behov hos besteforeldre å kunne kjenne på sin egen sorg uten å ta hensyn til sine barns sorg. Vi har arrangert 2 sorgsamlinger hvor både foreldre og besteforeldre var deltakere, og vi opplevde fantastiske tilbakemeldinger fra besteforeldrene.

Det var utrolig viktig for disse å tillate seg å kjenne på egen sorg.

Foreningen for hjertesyke barn brenner for denne gruppa og ønsker derfor å gå ett skritt videre å arrangere rene besteforeldresamlinger og i samarbeide med Støtteforeningen for Kreftsyke Barn, SKB. Dette er en organisasjon vi ikke har hatt samarbeide med før, men vi ser klart at vi vil ha mye gjensidig nytte av hverandre. Selv om barnets sykdom har artet seg forskjellig, er sorgen over tapet av et barnebarn det samme.
2. Prosjektets målsetting
I 2012 ønsker FFHBs Ressursgruppe å tilby en landsdekkende sorgsamling sammen med SKB for besteforeldre som har mistet et barnebarn. Vi ønsker å samle ca. 30 deltagere i tillegg til 8 medlemmer fra Ressursgrupen. I tillegg ønsker vi å bygge opp et sterkere samarbeide mellom FFHB og SKB
3. Prosjektets målgruppe
Besteforeldre som har opplevd den doble sorgen ved å miste et barnebarn, i tillegg til å være vitne til at sine barn sørger over tapet av et barn.
4. Beskrivelse av gjennomføring
Sorgsamlingene går over en helg med frammøte fredag kveld og hjemreise søndag ettermiddag. Fredag kveld er det en presentasjonsrunde før man spiser middag og slapper av i sosialt samvær. Lørdagen starter med et innledningsforedrag, før deltagerne deles i grupper og går med sine ledere til grupperommene. Disse gruppene holder sammen hele helgen, og kan være sammensatt ut fra mange kriterier, som for eksempel: lang/kort tid siden dødsfallet, barnets alder, barnets diagnose eller tilleggshandicap. Grupperommene er koselig innredet med blomster, lys og forfriskninger og hver gruppe teller 6 til 8 personer + leder og medhjelper. I løpet av helgen er det 4-5 økter på omlag 2 timer. I gruppene er det ingen taleplikt, man kan teoretisk «lytte» seg gjennom en helg, selv om vi erfarer at atmosfæren blir slik at alle vil bidra med sine opplevelser. Lørdagskvelden er det felles middag med sosialt samvær, og samlingen avsluttes søndag ettermiddag.

5. Prosjektets betydning
Vi vil få besteforeldre som har opplevd å miste et barnebarn til å dele erfaringer, utfordringer og ikke minst løsninger. Dette er et helt nytt samarbeidsprosjekt med SKB som vi vil bygge vårt konsept/metode videre på.
6. Framdriftsplan
Januar 2012: Skolering av gruppeledere Oktober 2012: Landsdekkende sorgsamling Desember 2012: Evaluering prosjektet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0561.pdf

Sluttrapportsammendrag

Dette var et forebyggingsprosjekt med hensikt å gi et tilbud til besteforeldre som har opplevd den store sorgen å miste barnebarn uavhengig av dødsårsak. Vi ønsket også å styrke samarbeidet mellom Foreningen for hjertesyke barn (FFHB), Landsforeningen uventet barnedød (LUB) og Foreningen vi som har et barn for lite (BFL).
Besteforeldre er en gruppe som ikke prioriteres når det gjelder oppfølging etter dødsfall, og endelig skal denne gruppen få lov å snakke om og kjenne på sin egen sorg. Og ikke minst få lov å møte andre i samme situasjon. Det ble besluttet å gjennomføre en samling fra fredag til søndag med gruppesamtaler og et par innlegg; ett foredrag fra fagperson og ett fra en likemann. Som en ramme rundt samlingen valgte vi Soria Moria hotell i Holmenkollen som har fantastisk beliggenhet og nydelig mat.
På forhånd hadde vi en skoleringshelg med en psykolog for våre gruppeledere siden disse er likemenn. Gjennom helgen ble vi godt kjent med den enkelte deltaker, og gjennomføringen gikk med små justeringer takket være grundig planlegging.
Resultatet ble at når søndag kom, kunne deltakere se tilbake på en arbeidsom men nyttig helg med ny kraft til å gå videre. Og med mange gode ideer til å kommunisere bedre, ta vare på seg selv og tørre å kjenne på sin egen sorg. Og som arrangører var vi meget tilfredse over å ha gjennomført et så vellykket arrangement med strålende tilbakemeldinger fra deltakerne. Det inspirerer oss til å fortsette et samarbeide med disse foreninger, og til å arrangere samlinger for besteforeldre.

Prosjektleder/forsker

Anne Kristin Knudsen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Den doble sorgen; besteforeldre i sorg
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2012: kr 143 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet