Den gode samtalen

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Ung Kreft har per i dag flere gode tilbud, men gjennom å møte flere i målgruppen, ser vi at vi har flere udekkede behov. Det siste året har vi jobbet med to nye tilbud som gir oss større innsikt i hva vår målgruppe ønsker. Gjennom møter og observasjoner gjennom to nye tilbud har vi oppdaget at det er et stort behov for å snakke om vanskelige opplevelser og erfaringer med andre i tilsvarende situasjon. I dag har vi ikke et tilbud som kan tilby unge kreftrammede “den gode samtalen” med andre, slik vi planlegger å gjøre gjennom dette prosjektet.

Målsetting for prosjektet

Bidra til at unge kreftrammede kan bearbeide utfordringer knyttet til det å være ung med kreft, med alt det kan innebære. Arrangere 10 samtalebaserte samlinger, og samtidig legge til rette for at de som møtes der kan fortsette å være en støtte for hverandre.

Målgruppe

Unge kreftrammede mellom 15 og 35 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

60

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Ung Kreft skal arrangere 10 samtalebaserte helgesamlinger for unge kreftrammede som trenger å bearbeide og snakke om alt det som er tøft og vanskelig i livene deres. Hver samling skal ta inn mindre grupper, der vi legger rette til gode gruppesamtaler med andre unge som har opplevd noe av det samme. Ung Kreft vil ansette en prosjektleder som skal planlegge og lede samlingene sammen med likepersoner som potensielt kan videreføre tilbudet etter prosjektet er ferdig. Prosjektleder skal lage et program som stimulerer til at deltakerne får åpnet seg og snakket ut om alt som er vanskelig, og skal også legge til rette for at de som møtes kan fortsette å være en støtte for hverandre etter helgesamlingen er ferdig. Ung Kreft vil bruke erfaring fra en prosjektleder som har ledet en referanegruppe gjennom en lignende helg med samtaler om ulike temaer. Prosjektleder skal også lage en modell for gjennomføring av lignende samtalebaserte samlinger som kan brukes av likepersoner ved en senere anledning.

Fremdriftsplan for prosjektet

Det skal først ansettes en prosjektleder snarlig etter vi eventuelt får prosjektstøtte. Prosektleder starter med å bli kjent med organisasjonen og målgrupper, samt gjøre research. I samarbeid med likepersoner som skal delta i prosjektet skal de sammen finne datoer for helgesamlingene. Når helgesamlingene starter, starter prosjektledere parallelt med å lage en samlingsmal frivillige kan bruke senere. Det blir gjort evalueringer underveis.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Etter et gjennomført bokprosjekt, der Ung Kreft samlet en referansegruppe med unge kreftrammede en hel helg for å snakke om hvilke temaer det var viktig å skrive om i en håndbok for kreftrammede, fikk vi tilbakemelding om at en slik samtalebasert samlingshelg er noe alle burde få tilbud om. Unge kreftrammede trenger å bearbeide det de går eller har vært gjennom, og det er viktig for dem å møte andre unge som de kan identifisere seg med og dele erfaringer med. Unge kreftrammede føler seg ofte alene. Det er individuelt hvor godt hver enkelt takler det, men vi vet at mange får stort utbytte av å bearbeide det man går gjennom/ har gått gjennom i samtale med andre unge som er i samme båt. Vi ønsker med dette prosjektet å legge til rette for mer samtalebaserte samlinger med bestemte temaer. Overordnet mål: Bidra til at unge kreftrammede (15-35 år) kan bearbeide utfordringer knyttet til det å være ung kreftrammet, med alt det kan innebære.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Evalueringen viser at over 95% av deltakerne var veldig fornøyd med tilbudet. Over 95% av deltakerne ville anbefalt det videre. Det har mange også gjort, og vi har endt opp med ventelister til helgesamlingene. Vi forventet at unge kreftrammede vill få stort utbytte av å samles og snakke sammen og vanskelige temaer med andre i lignende situasjon. Tilbakemeldingene i evalueringene viser at vi har truffet godt. Samlingene har vært 90% samtalebasert, og det har vist seg at det er dette unge kreftrammede trenger. Å snakke åpent om alt som er eller har vært vanskelig er et viktig skritt i bearbeidelse.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

64

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektleder satte i gang prosjektarbeidet i overgangen fra 2019-2020. Prosjektleder rekrutterte frivillige likepersoner, lagde program, lagde temaoppsett for helgesamlingene, med tankekart rundt temaene det kan være viktig å snakke om. Hun utformet mange sider med gode spørsmål til deltakerne. Hun booket helger, og hadde begynt å annonsere for samlingene. Deretter slo Covid-19 inn. Vi måtte sette alt på vent. Siden dette var ment å være fysiske samlinger, forsøkte vi ikke å få til dette digitalt under pandemien. Men valgte å utsette prosjektet. Prosjektet ble gjenopptatt og gjennomført i 2022-2023. Prosjektleder måtte gjøre mye av det samme arbeidet på nytt. Pga fortsatt forsiktighet rundt smitte, ble det et par utsettelser av samlinger, men stort sett gikk dette ganske smidig gjennom året. Vi har hatt de siste samlingene i begynnelsen av 2023, som de siste samlingene i prosjektperioden. Opplegget for helgesamlingene er godt bearbeidet. Samlingene har blitt til et eget opplegg/kurs, med tankekart som kan brukes av samlingsleder på en veldig fin måte i samtalene.

Resultater og resultatvurdering

Evalueringene viser at resultatet av prosjektet har vært svært tilfredsstillende. Det er sjeldent vi har fått så mange og konkrete tilbakemeldinger på hvor bra et tilbud er, som nå. Samtalebaserte samlinger har en høy verdi for unge kreftrammede, og det å møte andre i lignende situasjon man kan snakke åpnet med, har veldig høy verdi. Fra samling til samling har prosjektleder kunnet justere innholdet i samlingene til å bli enda mer treffende. Deltakerne har vært svært fornøyd med valg av temaer, og tankekartene som verktøy i å lede samtalegrupper har vist seg å være nyttig.

Oppsummering og videre planer

Hovedstyret har vedtatt at Ung Kreft skal ha samlinger som et fast tilbud og vil prøve å få til mellom 4-6 samlinger i året. Siden så mange av tilbakemeldingene fra deltakerne gikk ut på at de mente dette er noe alle burde få tilbud om, har vi begynt å drøfte hvordan vi kunne fått til dette i samarbeid med regionale helseforetak etc. Ung Kreft er villig til å dele erfaringene fra dette prosjektet og videreutvikle et tilbud som kunne fungert gjennom lokale eller regionale helsetilbud. Ung Kreft og Kreftforeningen skal søke midler fra EU4Health

Prosjektleder

Heidi Engelkor

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Den gode samtalen
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2019: kr 548 000
Startdato
31.12.2019
Sluttdato
01.05.2023
Status
Under gjennomføring