Den gode samtalen

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ung Kreft har per i dag flere gode tilbud, men gjennom å møte flere i målgruppen, ser vi at vi har flere udekkede behov. Det siste året har vi jobbet med to nye tilbud som gir oss større innsikt i hva vår målgruppe ønsker. Gjennom møter og observasjoner gjennom to nye tilbud har vi oppdaget at det er et stort behov for å snakke om vanskelige opplevelser og erfaringer med andre i tilsvarende situasjon. I dag har vi ikke et tilbud som kan tilby unge kreftrammede "den gode samtalen" med andre, slik vi planlegger å gjøre gjennom dette prosjektet.

Målsetting

Bidra til at unge kreftrammede kan bearbeide utfordringer knyttet til det å være ung med kreft, med alt det kan innebære. Arrangere 10 samtalebaserte samlinger, og samtidig legge til rette for at de som møtes der kan fortsette å være en støtte for hverandre.

Målgruppe

Unge kreftrammede mellom 15 og 35 år.

Antall personer i målgruppen

60

Beskrivelse av gjennomføring

Ung Kreft skal arrangere 10 samtalebaserte helgesamlinger for unge kreftrammede som trenger å bearbeide og snakke om alt det som er tøft og vanskelig i livene deres. Hver samling skal ta inn mindre grupper, der vi legger rette til gode gruppesamtaler med andre unge som har opplevd noe av det samme. Ung Kreft vil ansette en prosjektleder som skal planlegge og lede samlingene sammen med likepersoner som potensielt kan videreføre tilbudet etter prosjektet er ferdig. Prosjektleder skal lage et program som stimulerer til at deltakerne får åpnet seg og snakket ut om alt som er vanskelig, og skal også legge til rette for at de som møtes kan fortsette å være en støtte for hverandre etter helgesamlingen er ferdig. Ung Kreft vil bruke erfaring fra en prosjektleder som har ledet en referanegruppe gjennom en lignende helg med samtaler om ulike temaer. Prosjektleder skal også lage en modell for gjennomføring av lignende samtalebaserte samlinger som kan brukes av likepersoner ved en senere anledning.

Fremdriftsplan

Det skal først ansettes en prosjektleder snarlig etter vi eventuelt får prosjektstøtte. Prosektleder starter med å bli kjent med organisasjonen og målgrupper, samt gjøre research. I samarbeid med likepersoner som skal delta i prosjektet skal de sammen finne datoer for helgesamlingene. Når helgesamlingene starter, starter prosjektledere parallelt med å lage en samlingsmal frivillige kan bruke senere. Det blir gjort evalueringer underveis.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Den gode samtalen.pdf

Prosjektleder/forsker

Heidi Engelkor

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Den gode samtalen
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2019: kr 548 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
30.04.2023
Status
Under gjennomføring