Den gode smaken

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet Den Gode smaken
Det finnes ingen bok på markedet lik den vi ønsker å lage. Matvareallergier, matvarereaksjoner og allergihygiene i matvareproduksjonen er et forsømt område som berører relativt mange mennesker. For dem som har eller er pårørende til noen med matvarereaksjoner, kan hverdagen bli en stor påkjenning. Det er vanskelig å finne egnede produkter og ofte er disse smakløse og dyre. Betydelig merarbeid og tid går med til å handle og tilberede maten. Dette skyldes lite kunnskap om tilberedning og behandling av råvarene. Mangel på denne kunnskapen er gjeldende for den enkelte pasient, pasientens pårørende, pedagoger og produksjonsleddet innenfor storkjøkken. Ved å gjøre nødvendig kunnskap tilgjengelig, vil dette prosjektet gi grunnlag for å kvalitetssikre at målgruppen får den nødvendige kompetanse gjennom Matskolen og en godt utviklet matbok.

2. Prosjektets målsetting
Å lage en inspirerende matbok med kvalitetssikret fagstoff om mat og allergi, oppskrifter, fremgangsmåter, bilder, tips og gode råd, herunder også allergivennlige rammer rundt arrangement, oppdekking, blomster og andre tips som knytter seg til måltidet.
Å inspirere brukeren til å lage god, ernæringsrik og smakfull mat
Delmål
Å lage en matbok som er gjennomført lekker i layout og bilder
Barn og unge skal være trygge i barnehage og skole når de serveres mat
Å lage en inspirerende matbok med kvalitetssikret fagstoff om mat og allergi, oppskrifter, fremgangsmåter, bilder, tips og gode råd, herunder også rammer rundt arrangement, oppdekking, blomster og andre tips som knytter seg til måltidet.
Å skape et oppslagsverk som kan benyttes først og fremst av brukeren selv og dens pårørende (ungdom, foreldre, besteforeldre etc.).
I tillegg skal boken kunne brukes av skole, SFO / barnehage, helsevesen og det profesjonelle produksjonsmiljø innenfor mat.
Å lage en matbok som inneholder faktakunnskap om mat, allergi, ernæring og allergihygiene.

3. Prosjektets målgruppe
Den som selv har matallergi/intoleranse, deres pårørende, ansatte i barnehage, SFO og skole,
Helse- og cateringpersonell. Det vil også bli et arbeidsverktøy for kokker, faglærere og andre som skal presentere / tilberede allergivennig mat for gjester og studenter både i daglig sammenheng i drift og i undervisning.

4. Prosjektets betydning
I dag finnes ikke noen matbok som oppfyller NAAF`s mål om presentere en matbok som svarer til de ønsker vi får fra vår pasientgruppe og deres nærmiljø. Dagens bøker er i utgangspunktet rene kokebøker. De dekker på langt nær det behovet som matallergikere/ matoverfølsomme har for å lage mat for alle anledninger, sammen med kunnskap om ernæring, allergihygiene, rammer rundt arrangement, oppdekking, blomster. NAAFs Matskole (støttet blant annet gjennom Helse og Rehabilitering ? prosjektnummer 1999/1/2036, 2000/1/0236 og 2004/3/0238) har lang og bred erfaring i å skolere både privatpersoner og fagpersoner i praktisk matlaging av mat uten melk, egg, hvete etc. Vår nettside www.matskolen.no vil dekke mye av behovet som ønskes, men medlemmene etterspør en egen kvalitetssikret matbok som man har med seg ved planlegging og gjennomføring av matlagingen.

5. Prosjektets fremdriftsplan
År 2009
?All tekst til fagdelen ferdigstilles
?Samle, bearbeide og videreføre alt oppskriftsmateriell ut i fra de oppnådde erfaringer
?Oppstart av produksjon av de aktuelle oppskrifter og retter
?Fotoarbeid
?Generell utvikling av materiell og katalogisering
?Dekoratørarbeidet og layout bestemmes
?Redaktøren ?syr sammen produktet? til en lettlest og presentabel bok
?Korrektur og ferdigstilling frem til trykking
?Markedsføring
År 2010
Boken ferdigstilles, trykkes og distribueres

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0247.pdf

Sluttrapportsammendrag

Dette kokebokprosjektet startet i 2008 og avsluttet i desember 2011. Prosjekttittelen var Den gode smaken – En bok til inspirasjon, glede, kunnskap og gode råd for alle med matoverfølsomhet i både hverdag og fest. Under veis valgte vi å gi boken navnet Gode råd på menyen. Arbeidsmengden for å få boken i havn har vært formidabel.
Prosjektleder har vært Marianne Bjerke, tidligere regionsekretær i NAAF med god hjelp fra Svein Magnus Gjønvik. Begge har solid bakgrunn fra prosjektledelse. Svein Magnus Gjønvik har vært Matskolens faglige leder. I tillegg har barnelege og allergolog Roald Bolle bidratt med sin medisinske kompetanse. Tor Wessel har også vært en viktig medspiller i lederteamet.
Boken er ment å gi kunnskap og inspirasjon både til den som selv er berørt, familie og venner, til helsepersonell og sist men ikke minst til alle som i sitt daglige virke lager og serverer mat.
Bak boken står et faglig sterkt team som har øst av sin kompetanse og erfaring slik at boken er unik i sin sammensetning. Nå gjenstår det å publisere boken, slik at alle får nyte godt av de råd og tips, den fagkunnskap og erfaring, all matglede, produksjon og oppskrifter som nå er produsert og samlet sammen. Dette vil skje i 2012, i samarbeid med NAAF.

Prosjektleder/forsker

Marianne Bjerke

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Den gode smaken
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2009: kr 296 000, 2010: kr 199 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet