Den hemmelige hagen

Søknadssammendrag

N.K.S. Grefsenlia AS eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Oslo Fylke. Vi arbeider aktivt for at Grefsenlia er et godt sted å være for våre pasienter og beboere. Vårt mål er å bidra med kunnskap, kompetanse, behandling og veiledning som gir økt mestring i hverdagen. Vi ønsker å skape gode møteplasser med et variert kultur- og aktivitetstilbud. Dette som et supplement til behandlingen virksomheten yter.

Pandemien fikk oss til å tenke alternativt rundt møteplasser, og prosjektet «Den hemmelige hagen» ble skapt. Gjennom midler fra Stiftelsen Dam, skal vi sette opp en vinterhage i bakhagen på Grefsenlia. Prosjektet har oppstart september 2021, med mål om å bli ferdigstilt medio juni 2022.

Vinterhagen skal være en arena hvor våre pasienter og beboere kan dyrke planter og grønnsaker. Å arbeide med levende vekster gir mulighet for å gi omsorg, ha plikter og oppleve mestring ved å se at plantene vokser og gror. Det har stor verdi å følge en plante fra frø til det blir mat på vårt bord.

Samtidig vil vinterhagen være en møteplass for kulturaktiviteter som tegning og maling. Vinterhagen skal også brukes til konserter, kaffesamling, bursdagsfeiringer, bokbad og quizsamlinger. Vinterhagen vil også være et sted hvor våre pasienter og beboere kan møtes sammen med deres pårørende.

Et helårsdrivhus innebærer en tilgjengelighet for positiv stimuli og nye opplevelser for våre pasienter og beboere. Vårt mål er at prosjektet gir økt livskvalitet, samt skaper optimisme og mestringstro for egen hverdag under oppholdet, og etter utskrivelse.

Alle avdelinger på Grefsenlia vil være involvert i prosjektgruppen. Vinterhagen skal være et sted for grønne vekster gjennom alle fire sesonger, og et rom for trivsel og mestring – som er inne samtidig som det er ute.

Prosjektleder/forsker

Tove Taalesen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Den hemmelige hagen
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
17.09.2021