Den vonde magefølelsen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Voksne føler seg ofte maktesløse i mobbesituasjoner der barn mobber barn

Voksne føler seg ofte maktesløse i mobbesituasjoner der barn mobber barn. Mange barn og ungdom som kjenner mobbehverdagen på kroppen uttrykker likevel at de ikke har blitt tatt med på råd når omfattende mobbeprogrammer og manifester har blitt utarbeidet. Det var utgangspunkt for Redd Barnas prosjekt mot mobbing NO 1 OUT.

 

”Den vonde magefølelsen” er en videoinstallasjon mot mobbing som ble utviklet i samarbeid med Redd Barna prosjektet NO 1 OUT. Installasjonen utgjør en viktig del av et mobilt opplevelsesrom som ble lansert i Oslo 7. oktober 2003. Rommet er en samling bilder, tekst, lyd, lys, figurer og video som til sammen rører ved de fleste av kroppens sanser.

 

”Den vonde magefølelsen” bruker ulike filmatiske virkemidler til å trekke seeren inn en helt konkret følelse. En følelse av hvordan det er å bli satt utenfor og bli tråkket på, i kontrast til inkludering. Seeren skal kunne kjenne de ulike situasjonene i magen. Denne erfaringen skal føre til en bevisstgjøring av egen rolle i en mobbesituasjon. Hvordan er det å bli satt utenfor? Hvorfor er det så viktig for oss å bli inkludert?

 

Erfaringer fra prosjektet NO 1 OUT og ”Den vonde magefølelsen” er et viktig grunnlag for Redd Barnas videre arbeid for inkludering og solidaritet i norsk skole i et nytt skoleprosjekt, INGEN UTENFOR.

Prosjektleder/forsker

Anna Holm Vågsland

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Den vonde magefølelsen
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2003: kr 145 000
Startdato
01.02.2003
Sluttdato
01.11.2003
Status
Avsluttet