Der ungdom treffes

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Mange av studentene på høyskole og universitet har nylig flyttet hjemmefra og skal stå på egne bein og ta vare på helsa si. Fra vår rådgivningstjeneste har vi erfart at de mangler kunnskaper om pollenallergi og sine rettigheter, og at de slurver med medisineringen av pollenallergien sin og lever med mye større plager enn de strengt tatt behøver.
Vi vet at de fleste tilfellene av alvorlige matreaksjoner skjer hos unge voksne, med 25-30-åringer på topp. Sannsynligvis har det sammenheng med at de har flyttet hjemmefra og at den nyvunne friheten byr på utfordringer. Kanskje blir det mer restaurant- og uteliv og de som har slurver med å ta med seg EpiPenen. Moderne matvarer er veldig sammensatt. Det er ikke alltid lett å vite med sikkerhet hva matvarene inneholder.

For å nå ut til unge mennesker om helseinformasjon må man være der de er! Dette er en utfordring for alle som driver med informasjonsarbeid, og ofte blir ungdom og unge voksne «glemt» all den tid de kan være vanskeligere å treffe. Vi ønsker å nå alle typer ungdom på en arena vi vet de befinner seg i bøtter og spann – nemlig festival-Norge!

Målsetting
Prosjektets overordnede mål er å hjelpe unge mennesker til å leve bedre med allergisykdommen sin og forebygge plager gjennom riktig diagnostisering, tidlig bruk av medisiner og andre forhåndsregler.

Dette vil vi oppnå gjennom å:
• Skape en morsom og engasjerende informasjonsstand på 5 festivaler i Norge i løpet av sommeren 2014
• Spre kunnskap og informasjon om pollenallergi, matallergi, astma og eksem på en måte som ungdom forstår og tar til segMålgruppe
Ungdom og unge voksne med allergi, astma og eksem.

Gjennomføring
I forkant av festivalstart må det avklares hva som er de mest egnende festivalene og inngå avtaler med arrangørene. Det må utarbeides informasjonsmateriell tilpasset målgruppa og forberede effekter og aktiviteter som kan engasjere ungdommen.

På selve festivalen ønsker vi å ha en stand som tilbyr:
• informasjon og kommunikasjon om allergi, astma og eksem:
o Hvordan gjenkjenne og forebygge pollenallergi gjennom korrekt medisinsk behandling og andre forhåndsregler. Det er også viktig at ungdom kjenner til rettigheter i forbindelse med for eksempel utvidet eksamenstid for studenter i pollensesonger.
o Hvordan diagnostisere astma, forebygge astmaanfall og leve best mulig med sykdommen sin
o Hvordan diagnostisere matallergi og forebygge allergisjokk
• et lokalt daglig pollenvarsel for festivalen
• aktiviteter og konkurranser som fanger ungdoms oppmerksomhet og interesse

Vi mener det er viktig at deltakelsen på festivalene blir et samarbeid mellom NAAF sentralt og regionalt. Skal man få til en tilstedeværelse som gjør en forskjell må hele organisasjonen stå bak.Framdriftsplan
Kvartal 1: prosjektleder og prosjektgruppe på plass og oppstart av planlegging; avklare reiserute og formidlingsplan; utarbeide egnet informasjonsmateriell
Kvartal 2: trykk av materiell, markedsføring; stand på festival
Kvartal 3: stand på festival
Kvartal 4: Evaluering og rapportering

Prosjektets betydning
Allergiske sykdommer er noe som påvirker veldig mange i større eller mindre grad, og vi vet at ungdom sliter med riktig medisinering og ta nødvendige forhåndsregler for å forebygge større allergiplager. Gjennom stands på festivaler vil vi kunne:
• Nå ut til unge voksne med relevant informasjon om astma, eksem og allergier. Det er viktig at ungdom i størst mulig grad kan forebygge plager og ta de forhåndsregler som skal til, når de lever med kroniske sykdommer.
• Nå ut til unge voksne med informasjon om rettigheter ved kronisk sykdom, som for eksempel utvidet eksamenstid
• Komme i kontakt med unge voksne som vi vanligvis ikke når fram til på andre arenaer
• Være et informativt, nyttig og positivt helseinnslag på festivalene vi besøker

Når vi for eksempel ved at de fleste tilfellene av alvorlige matreaksjoner skjer hos unge voksne, med 25-30-åringer på topp, må man nå disse ungdommene der de er og der uhellene også med høy sannsynlighet kan inntreffe.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Der ungdom treffes.pdf

Prosjektleder/forsker

Lene Gunvaldsen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Der ungdom treffes
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2014: kr 200 000
Startdato
15.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet