Det deilige lørdagsgodteriet!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Næringsmiddelindustrien bruker betydelige tilsetningsstoffer i mat og godteri, og de fleste av disse fremstilles kjemisk. Den helsemessige effekten det har for mennesker er uklar, men vi vet at allergikere ofte reagerer på de kunstige tilsetningsstoffene, som det er mye av i godteri. Det finnes i dag et begrenset utvalg av godteri med ”gode” tilsetningsstoffer og som samtidig er uten de vanligste allergenene som melk, egg, nøtter og hvete. Varedeklarasjonen er ofte uklar og det krever mye kompetanse og tid for å finne allergivennlige produkter uten helseskadelige tilsetningsstoffer.

Prosjektets målsetting
Målsetningen vår er å gi folk som er glad i godteri, særlig barn og unge, et sunnere, bedre og bredere alternativ til dagens godteri med helseskadelige tilsetningsstoffer gjennom å tilby kurs i å lage sjokolade, vin gummi og drops med allergivennlige råvarer.Prosjektets målgruppe
Alle, og spesielt allergikere, som allerede i dag spiser godteri, og som har et ønske om å tilføre kroppen allergivennlige og ikke-helseskadelige tilsetningsstoffer. Vi vil vektlegge at voksne skal delta sammen med barn, da voksenpersoner ofte bestemmer og har stor innflytelse på hva barn spiser. Dessuten vil et kurs med barn og voksne skape sosialt samvær på tvers av generasjoner.

Prosjektets betydning
Godterikursene vil komme allergikere og andre mennesker som i dag spiser godteri til gode, men som har problemer med å finne gode allergivennlige alternativer uten kunstige tilsetningsstoffer. Ved å lage sine egne produkter er man 100% sikker på hva produktet inneholder, noe som er svært viktig for en med allergi.
Kurstilbudet vil gi korrekt faglig informasjon om allergener og helseskadelige tilsetningsstoffer i mat. Dette er områder det i dag foreligger mye variert informasjon om, men som ikke alltid er like godt faglig fundert. Derfor mener vi det er viktig at slik informasjon blir utarbeidet som en del av prosjektet. NAAFs fagkonsulenter vil bidra med sin kompetanse.
Godterikursene er i tillegg ment å gi personer med allergier en følelse av at de er ”som andre”, da dette er et tilbud som passer for alle som vil delta. Vi har grunn til å tro det vil vekke interesse utover regionens medlemsmasse, da det i våre dager er mange som er opptatt av helse og kosthold.Framdriftsplan
År 2010: Planlegging, markedsføring og gjennomføring av to godterikurs i Agder (ett i Arendal og ett i Kristiansand)
År 2011: Planlegging, markedsføring og gjennomføring av to godterikurs i Agder (ett i Arendal og ett i Kristiansand). Formidling av resultater og sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0371.pdf

Sluttrapportsammendrag

Næringsmiddelindustrien bruker betydelig tilsetningsstoffer i mat og godteri, og de fleste av disse fremstilles kjemisk. Den helsemessige effekten det har for mennesker er uklar, men vi vet at allergikere ofte reagerer på de kunstige tilsetningsstoffene, som det er mye av i godteri.

Målsetningen var å gi folk – særlig barn og unge – som er glad i lørdagsgodteri et sunnere, bedre og bredere alternativ til dagens godteri med helseskadelige tilsetningsstoffer gjennom å tilby kurs i laging av sjokolade, vingummi og drops med allergivennlige råvarer.

Gjennom prosjektet er det utviklet kurs hvor en kan lære om tilsetningsstoffer og å lage godteri uten kunstige tilsetningsstoffer. Kursene vil lett kunne brukes av andre i andre deler av landet. Det erfares som gode arenaer for å møte mennesker i samme båt og et sted hvor en kan få tilgang til mer kunnskap. Det er også utviklet faktaark om hva tilsetningsstoffer er.

NAAF Region Agder vil heretter jobbe med å ha jevnlige kurs i laging av godteri. Faktaarket om tilsetningsstoffer er å finne på nettsiden til NAAF.

Prosjektleder/forsker

Inger Rudnes

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Det deilige lørdagsgodteriet!
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2010: kr 41 000, 2011: kr 17 000
Startdato
05.01.2010
Sluttdato
15.12.2011
Status
Avsluttet