Det Grenseløse Teateret

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Manglende teatertilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne er bakgrunnen til at dette oppstod. Prosjektet sikter å skape et vedvarende likestilt teatertilbud for den nevnte målgruppen.

Målsetting

Gjennomføre en oppsetning av stykket En Midtsommernattsdrøm av William Shakespeare.

Målgruppe

Vår målgrupper er mennekser med nedsatt funskjonsevne.

Antall personer i målgruppen

15

Beskrivelse av gjennomføring

Vi arbeider dramafaglig med å sette opp teaterstykket En midtsommernattsdrøm i 2021. Det fokuseres på prosessen,mestring, inkludering og helse. Vi arbeider gjennom improvisasjon,sang, dans og regi. Øvingene er som regel delt inn i oppvarming, hoveddel der vi øver på neste forestilling og avslutning der vi samles og har en rolig øvelse før vi er ferdig. Dette Prosjektet vilvære avslutet når forestillingene er avrundet.

Fremdriftsplan

18.08.2020 28.05.2021 Øving på en midtsommernattsdrøm starter 27.08.2020 Roller deles ut 30.09.2020Forestillingslokalet skal være booket, datoer legges ut ettersommeren. 30.09.2020 Lyd og lysteknikker booket, detaljert Prøveplan legges ut 31.05 2021 Forestilling avvikles

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Det startet med digitale øvelser som ble til fysiske da det var lov og kunne gjøres trygt da alle hadde blitt vaksinert. I det digitale øvelsen brukte vi gjentagende handlingsforløp av stykket mer objekter som læringsstøttene verktøy.

Antall personer i målgruppen

15

Oppsummering

Prosjektet ble gjennomført og løst på en god. Flere fysiske øvelser er ønskelig neste prosjekt. På skyset gård sommeren 2022 har vi planlagt å vøre en del av Nittedal Teaters Teatersmia Barne og ungdomsteater Kulturfestival. Forestilling er ikke valgt enda, men bestemme si januar og øvingen mot det valgte stykket starter. Vår faste aktivitet opprettholdes.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport DGT 2020HE2-339103.pdf

Prosjektleder/forsker

Torbjørn Øvrevik

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Det Grenseløse Teateret
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 80 000
Startdato
13.08.2020
Sluttdato
26.09.2021
Status
Avsluttet