«Det sa du jo nettopp» – tegneserie ungdom

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Om lag 300 000 nordmenn er nær pårørende til en som har demens. Mange pårørende er ungdom. Å være nærmeste pårørende til en person med demens er vanskelig og det krever både kunnskap og åpenhet. I møte med ungdom som blir berørt av denne sykdommen er det lite tilgjengelig materiale, og det ønsker Kirkens Bymisjon Oslo, Pårørendeskolen å gjøre noe med. Med en tegneserie ønsker vi å nå ungdom, da de sjeldnere er på kurs eller på annen måte får kunnskap om sykdommen, og gi de en opplevelse av bekreftelse og gjenkjennelse i ulike «vanlige» situasjoner som kan oppstå i møte med sykdommen demens.

Målsetting

Å lage et tegneseriehefte som er rettet mot ungdom om demens, en sykdom som ofte er skambelagt og utilnærmelig. Skape en opplevelse av «at du ikke er den eneste» hos ungdommer som har en forelder som har sykdommen. Gjøre det lettere som ung pårørende å holde kontakt med en person med demens.

Målgruppe

Ungdom på ungdomskolen.

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

Tegneserieskaperen Anders Kvammen vil lage en tegneserie for ungdom om demens. Tidligere har han fått Brageprisen i kategorien barne- og ungdomsbøker or tegneserieromanen «Ungdomskolen» i 2016. Vi vil opprette en referansegruppe bestående av: Demenskoordinator i Oslo kommune, tegneserieskaperen Anders Kvammen, en ansatt i Aldring og Helse, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. En ungdom som er pårørende og en ungdom som er glad i tegneserier. Referansegruppen skal ha tre møter. Referansegruppen vil bestå av en kontaktperson i Aldring og Helse, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, demenskoordinator i Oslo kommune, en ungdom som er pårørende, en ungdom som er glad i tegneserie, tegneserieskaper og leder av Pårørendeskolen. Prosjektleder: Benedikte G. Slørdal, leder av Pårørendeskolen i Kirkens Bymisjon, Oslo. Leder har også erfaring fra jobb som kultur- og frivilligleder på sykehjem. Der var hun ansvarlig for gjennomføring av store prosjekter og arrangementer. Prosjektet vil bli forankret i ledelsen i Kirkens Bymisjon Oslo, med avdelingsdirektør i Aldring og Kultur Gudmund Fosse som øverste ansvarlig.

Fremdriftsplan

Våren 2019 oppstart og forberedelsesfase: Opprette en referansegruppe,Demenskoordinator i Oslo kommune, tegneserieskaperen Anders Kvammen, en ansatt i Aldring og Helse, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. En ungdom som er pårørende og en ungdom som er glad i tegneserier. Referansegruppen skal ha tre møter. Ved oppstart; Midt i prosjektperioden og ved det endelige resultatet. Høsten 2019 Trykke opp et opplag av tegneserier og spre.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosessen med å lage et tegneseriehefte om demens for ungdom startet i oktober 2017. Benedikte Guttormsen Slørdal som da jobbet som leder for Pårørendeskolen tok kontakt med Anders Kvammen som er en anerkjent tegneserieskaper. Hun hadde sett behovet for språk- og situasjonstilpasset litteratur for ungdom. Prosjektet mottok støtte fra Stiftelsen Dam i april 2017. Samme vår opprettet Pårørendeskolen en referansegruppe med fagpersoner fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse hvorav en med erfaring som ung pårørende til forelder med demens, demenskoordinator i bydel Bjerke i Oslo Kommune, tegneserieskaper og søker, leder av Pårørendeskolen. Tegneserieskaper styrte det meste av skriveprosessen med selvstudier av funnet og tildelt litteratur og kurs samt pårørende mest i egne nettverk som kilder. Tegneserieskaper og referansegruppe har likevel hatt jevn kontakt under hele skriveprosessen, både med tanke på utforming, etiske problemstillinger og å sette tegneserieskaper i kontakt med aktuelle fagpersoner og pårørende.

Antall personer i målgruppen

2000

Oppsummering

Tegneserien er levert til trykking og selve lanseringen gjennomføres 21. september i Deichman Bjørvika med noe publikum. I tillegg kan man delta ditigalt. Søker og forlag kommer til å selge boken, mens Aldring og helse vil promotere den. Det har underveis blitt oppdaget flere muligheter for å «gjøre mer ut av» tegneserien, som for eksempel å søke midler til å lage en podkast for ungdom som tar utgangspunkt i tegneserien. Alle parter er stolte over resultatet. Hvis tegneserien skaper gjenkjennelse og forståelse og blir et naturlig sted å søke kunnskap, har vi kommet langt i å nå vårt mål.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport tegneserie for ungdom.pdf

Prosjektleder/forsker

Kari Ødelund Danielsen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
«Det sa du jo nettopp» tegneserie ungdom
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2019: kr 110 000
Startdato
01.04.2019
Sluttdato
31.05.2021
Status
Under gjennomføring