DFK's Universelt Utformet Klubbhus

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ble organisert som et utviklingsprosjekt, der hovedstyret i Drammen Flyklubb var prosjekteier og styringsgruppe. En prosjektgruppe arbeidet etter et mandat fra hovedstyret og en helhetlig plan for gjennomføringen ble vedtatt på ordinært årsmøte. I samarbeid med Landsforeningen for RyggmargsSkadde (LARS) kom vi i direkte kontakt med målgruppa, og sammen planla vi og gjennomførte introduksjonshelger til seilflysporten. I gjennomføringsperioden har vi nådd 18 personer i målgruppen, som har fått oppleve seilflysportens gleder gjennom introduksjonsturer i det spesialutrustede seilflyet.

Antall personer i målgruppen

18

Oppsummering

  • Videreføringen av prosjektet er avhengig av involvering av målgruppen og DFK vil arrangere flere «Introduksjonsdager i seilflyging» i samarbeid med LARS. Konkret vil vi:
  • Inkludere brukerne som er i målgruppen i det videre profilerings- og rekrutteringsarbeidet i samarbeid med NIF sentralt og LARS.
  • Rekruttere bevegelseshemmede elever til teorikurs og den praktiske opplæringen som pågår hele året.
  • Legge til rette for at de nye seilflypilotene kan delta på DFKs og NLFs ordinære videregående seilflykurs etter at elevene har gjennomført grunnkursene i seilflyging.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – 2015RB4913 – DFK’s Universelt Utformet Klubbhus – januar 2018.pdf

Prosjektleder/forsker

Ingar Brenna

Detaljer
Program
Rehabilitering (2014)
Prosjektnavn
DFK’s Universelt Utformet Klubbhus
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2015: kr 800 000, 2016: kr 800 000, 2017: kr 800 000
Startdato
02.02.2015
Sluttdato
20.12.2017
Status
Avsluttet