Diabetesbehandling-etnisitet og kjønn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Diabetes, etnisitet og kvinnehelse

Sluttrapport

Bakgrunn

I Norge har etniske minoriteter fra Asia og Afrika høy forekomst av type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. Kvinner med diabetes har særlig høy risiko for utvikling av hjertesykdom. Vi har begrenset kunnskap om etnisitet og kjønn påvirker kvaliteten av diabetesbehandling.

Målsetting

Prosjektets mål var å undersøke om: 1) Pasientens etnisitet og kjønn påvirker diabetesbehandling de får. 2) Fastlegens egenskaper påvirker deres behandling og oppfølging for pasienter med diabetes.

Design, metode, materiale

En tverrsnitts-undersøkelse basert på målrettede data-uttrekk fra fastlegers elektroniske pasientjournaler (EPJ) fra 2012-2014. Totalt var 11435 personer med diabetes som fikk behandling hos 282 fastleger i 5 norske fylker (Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland og Nordland) som deltok i undersøkelsen.

Gjennomføring

Invitasjon til deltakelse i studien ble sent til 106 legekontorer i 5 fylker i slutten av 2014. Av disse aksepterte 77 legekontorer invitasjonen. Studiesykepleierne brukte et dataprogram for data-uttrekk fra Januar 2015 til April 2016.

Resultater

Gjennomsnittsalder i de fem største innvandrergruppene når diagnosen type 2-diabetes ble stilt, var 10-14 år lavere sammenlignet med etnisk norske personer. De etniske forskjellene i alder ved diagnose var størst blant kvinner. Fleste innvandre grupper med type 2-diabetes hadde høyere langtidsblodsukker enn etniske norske. Fastleger som var spesialist i allmennmedisin nådde behandlingsmål for langtidsblodsukker bedre enn andre fastleger.

Samarbeidspartnere

Anne K. Jenum, Prof. ved Universitetet i Oslo. Bjørn Gjelsvik, fastlege, PhD ved UiO. Tore J. Berg, overlege ved Oslo Universitetssykehus. John Cooper, leder ved Norsk Diabetes register for voksne. Tor Claudi, overlege ved Nordland sykehus. Sverre Sandberg, Prof., leder ved Noklus.

Videre planer

Resultatene fra prosjektet formidles til helsepersonell som fastleger, spesialister, sykepleiere og helsesekretærer gjennom publikasjoner i relevante tidsskrift, diabetes kurs, fagseminarer og faglige møter. Et nytt forskningsprosjekt «Diabetes hos Sør Asiater» er under planlegging og skal etter planen gjennomføres i siste halvdel i 2020.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Tran har samarbeidet med Norske Kvinners Sanitetsforening ved å holde foredrag om forebygging og behandling av diabetes for innvandrere.

Publikasjonsliste

Tran, A. T., Berg, T. J., Gjelsvik, B. Mdala, I., Thue, G., Cooper, J. G., Nøkleby, K., Claudi, T., Bakke, Å., Sandberg, S. & Jenum, A. K. (2019). Ethnic and gender differences in the management of type 2 diabetes: a cross-sectional study from Norwegian general practice. BMC health services research., 19(1):904-.
DOI: 10.1186/s12913-019-4557-4

Gjelsvik, B., Tran, A. T., Berg, T. J., Bakke, Å., Mdala, I., Nøkleby, K., Cooper, J. G., Claudi, T.,  Løvaas, K. F., Thue, G., Sandberg, S. & Jenum, A. K. (2019). Exploring the relationship between coronary heart disease and type 2 diabetes: a cross-sectional study of secondary prevention among diabetes patients. BJGP open., 3(1):bjgpopen18X101636.
DOI: 10.3399/bjgpopen18X101636

Tran AT, Bakke Å, Berg TJ, Gjelsvik B, Mdala I, Nøkleby K, Rai, A. S., Cooper, J. G., Claudi, T., Løvaas, K., Thue, g., Sandberg, S. & Jenum, A. K. (2018). Are general practitioners characteristics associated with the quality of type 2 diabetes care in general practice? Results from the Norwegian ROSA4 study from 2014. Scandinavian journal of primary health care., 36(2), 170-179.
DOI: 10.1080/02813432.2018.1459238

Bakke Å, Cooper J, Thue G, Skeie S, Carlsen S, Dalen I, Løvaas, K. F., Madsen, T. V., Oord, E. R., Berg, T. J., Claudi, T., Tran, A. T., Gjelsvik, B., Jenum, a. K. & Sandberg, S. (2017) Type 2 diabetes in general practice in Norway 2005-2015: moderate improvements in risk factor control, but still major gaps in complication screening. BMJ Open Diabetes Research & Care., 11.
DOI: 10.1136/bmjdrc-2017-000459

Bakke Å, Tran AT, Dalen I, Cooper JG, Løvaas KF, Jenum AK, Berg, T. J., Madsen, T. V., Nøkleby, K., Gjelsvik, B., Claudi, T., Skeie, S., Carlsen, S., Sandberg, S. & Thue, G. (2018). Population, general practitioner and practice characteristics are associated with screening procedures for microvascular complications in Type 2 diabetes care in Norway. Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association, 36(11), 1431-1443.
DOI: 10.1111/dme.13842

Sluttrapport/artikler (pdf)

Are general practitioners characteristics associated with the quality of type 2 diabetes care in general practice_ATT.pdf
Ethnic and gender differences in the management of type 2 diabetes_ATT.pdf
Type 2 Diabetes in General Practice in Norway 2005_14_ÅB.pdf
Exploring the relationship between coronary heart disease and type 2 diabetes_BG.pdf
Population, general practitioner and practice characteristics are associated with screening procedures for microvascular complications in Type 2 diabetes care in Norway_ÅB.pdf

Sluttrapportsammendrag

Tran, A. T., Berg, T. J., Gjelsvik, B. Mdala, I., Thue, G., Cooper, J. G., Nøkleby, K., Claudi, T., Bakke, Å., Sandberg, S. & Jenum, A. K. (2019). Ethnic and gender differences in the management of type 2 diabetes: a cross-sectional study from Norwegian general practice. BMC health services research., 19(1):904-.
DOI: 10.1186/s12913-019-4557-4

Gjelsvik, B., Tran, A. T., Berg, T. J., Bakke, Å., Mdala, I., Nøkleby, K., Cooper, J. G., Claudi, T.,  Løvaas, K. F., Thue, G., Sandberg, S. & Jenum, A. K. (2019). Exploring the relationship between coronary heart disease and type 2 diabetes: a cross-sectional study of secondary prevention among diabetes patients. BJGP open., 3(1):bjgpopen18X101636.
DOI: 10.3399/bjgpopen18X101636

Tran AT, Bakke Å, Berg TJ, Gjelsvik B, Mdala I, Nøkleby K, Rai, A. S., Cooper, J. G., Claudi, T., Løvaas, K., Thue, g., Sandberg, S. & Jenum, A. K. (2018). Are general practitioners characteristics associated with the quality of type 2 diabetes care in general practice? Results from the Norwegian ROSA4 study from 2014. Scandinavian journal of primary health care., 36(2), 170-179.
DOI: 10.1080/02813432.2018.1459238

Bakke Å, Cooper J, Thue G, Skeie S, Carlsen S, Dalen I, Løvaas, K. F., Madsen, T. V., Oord, E. R., Berg, T. J., Claudi, T., Tran, A. T., Gjelsvik, B., Jenum, a. K. & Sandberg, S. (2017) Type 2 diabetes in general practice in Norway 2005-2015: moderate improvements in risk factor control, but still major gaps in complication screening. BMJ Open Diabetes Research & Care., 11.
DOI: 10.1136/bmjdrc-2017-000459

Bakke Å, Tran AT, Dalen I, Cooper JG, Løvaas KF, Jenum AK, Berg, T. J., Madsen, T. V., Nøkleby, K., Gjelsvik, B., Claudi, T., Skeie, S., Carlsen, S., Sandberg, S. & Thue, G. (2018). Population, general practitioner and practice characteristics are associated with screening procedures for microvascular complications in Type 2 diabetes care in Norway. Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association, 36(11), 1431-1443.
DOI: 10.1111/dme.13842

Prosjektleder/forsker

Anh Thi Tran

Hovedveileder

Anne Karen Jenum

Detaljer
Program
Forskning (2014)
Prosjektnavn
Diabetesbehandling-etnisitet og kjønn
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for helse og samf.
Beløp Bevilget
2015: kr 815 000, 2016: kr 830 000, 2017: kr 0, 2018: kr 855 000
Startdato
01.11.2015
Sluttdato
31.10.2019
Status
Avsluttet