Diettkort for matvareallergikere

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
Matallergi og annen overfølsomhet overfor mat er tema som opptar mange. Matallergi angår ca 5-8 % av barn under tre år. I befolkningen for øvrig er det omkring 5 % voksne som har matallergi eller reagerer på bestanddeler i maten – matoverfølsomhet.

Når matvareallergikere skal spise ute på kafé/restaurant/hotell så må de oppgi sine allergier ved bestilling. Disse opplysningene skal gjennom flere ledd. Fra deg selv til den du bestiller maten hos, til en eller flere kokker, til servitøren og tilbake til deg. Viktig informasjon kan lett gå tapt på veien, spesielt om de forskjellige kanalene koder og dekoder beskjeden på ulik måte. Derfor ser vi behovet for å utvikle og teste ut et enkelt hjelpemiddel, et diettkort i visittkortformat som matvareallergikeren leverer fra seg ved bestilling av mat. Kortet festes på bestillingen og leveres til kjøkkenet. På denne måten vil ikke viktig informasjon om vedkommendes allergier gå tapt på veien. Og om kjøkkenet har flere kokker så vil alle kokkene få denne informasjonen ettersom diettkortet er festet til matbestillingen.

2. Prosjektets målsetting:
Overordnet mål
Å bidra til å skape et samfunn tilrettelagt for personer med matvareallergi.
Gjøre hverdagen enklere for personer med matvareallergi.

Hovedmål
Å utvikle et hjelpemiddel som sikrer at matvareallergikere kan bestille mat uten å være redd for at den inneholder allergener de kan bli syk av.
Dette ved å utvikle et diettkort som skal inneholde opplysninger om innehavers matvareallergier. Kortet skal prøves ut i Region Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) i løpet av 2013.

3. Prosjektets målgruppe:
Personer med matvareallergi/intoleranse i alle aldersgrupper.

4. Beskrivelse av gjennomføring:
Prosjektet går ut på å utvikle og teste ut et enkelt hjelpemiddel som inneholder opplysninger om innehavers matvareallergier som kan brukes ved matbestillinger.

Kortet skal prøves ut ved å danne en testgruppe i NAAF Region Midt som består av matvareallergikere som er medlemmer av NAAF. Gruppen skal bestå av 20 matvareallergikere.

Testpersonene rapporterer inn sine allergier til prosjektgruppen og vi produserer et antall kort til hver av testpersonene. Testpersonene benytter seg av disse kortene når de går ut for å spise, over en viss periode. Testpersonene fyller ut et skjema og rapporterer resultatene tilbake til prosjektgruppen for en felles evaluering.

Kortene lages i papp/papir kvalitet for at restaurantene skal slippe å levere tilbake kortet etter bruk. Dette fordi de fleste kjøkken jobber under stort press i en hektisk hverdag og muligens ikke har tid til å finne vedkommende med matvareallergi for å levere tilbake kortet etter bruk. Dette blir da et “bruk og kast kort”, matvareallergikeren må derfor ha flere slike kort. Vedkommende kan kontakte NAAF Region Midt for å bestille så mange de ønsker. Under testperioden vil dette være gratis for testgruppen. Men om kortene videreføres så må brukerne være medlemmer av NAAF og betale en sum for å få slike kort.

5. Prosjektets betydning:
Om prosjektet etter evaluering har vist seg nyttig, kan produksjon og bruk av dette kortet videreføres til alle matvareallergikere i hele landet. Matvareallergikerne må da være medlem av NAAF for å kunne få tilsendt diettkort med sine allergier på. NAAF kan da tilby et nyttig hjelpemiddel for sine medlemmer. Tilbudet kan opplyses i vervekampanjer og på sikt bidra til å øke medlemstallet.

6. Fremdriftsplan:
• Innen utgangen av februar 2013: Nedsette prosjektgruppe og

styringsgruppe
• Innen utgangen av februar 2013: Utforme detaljert prosjektplan
• Innen utgangen av februar 2013: Nedsette ressursgruppe
• Innen utgangen av april 2013: Utforme diettkortet
• Innen utgangen av august 2013: Nedsette en testgruppe, utprøving av diettkortet hos testgruppen og utveksling av erfaringer ved bruk av diettkortet
• Innen utgangen av oktober 2013: Justere og endre diettkortet på bakgrunn av erfaringer fra testgruppen
• Innen utgangen av desember 2013: Lansere diettkortet for medlemmer i hele organisasjonen + rapporteringer

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Diettkort med vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Monica Dalseth

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Diettkort for matvareallergikere
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 200 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet