Dig In – smart mat for ungdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Forskning viser at ungdom som må flytte alene på hybel sliter med overgangen til alenetilværelsen. Både ungdom som flytter fra hjemstedet for å fullføre videregående skole, men spesielt ungdom som er under ettervern i regi av barnevernet. Samtidig viser Ungkost 3 et for høyt inntak av mettet fett, tilsatt sukker, og for lite frukt, grønnsaker og fisk blant ungdom. Prosjektet Dig In – smart mat for ungdom er en videreutvikling av et pågående prosjekt. Kurset gir ungdom opplæring i matlaging, økonomistyring og helse. Sanitetskvinner landet rundt bidrar med frivillig innsats som kursholdere.

Målsetting

Etter Dig In-kurs skal ungdom ta i bruk det de har lært om smarte livsstilsvalg i hverdagen. Bruke oppskriftene de har lært på kurset, ta riktige matvarevalg i butikken, ha riktig oppbevaring av mat hjemme, prioritere innkjøp ut ifra egen økonomi og ta vare på sin egen helse.

Målgruppe

Primærmålgruppen er ungdom som bor alene som er under ettervern i regi av barnevernet mellom 18-23 år. For sekundær målgruppe se prosjektbeskrivelse.

Antall personer i målgruppen

380

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet har tre tiltak: 1. Dig In – smart mat for ungdom, kurs for aleneboende ungdom, 2. Prosjektleder/ernæringsrådgiver i N.K.S. skal videreutvikle eksisterende kursmateriell om kosthold og ernæring, 3. Prosjektleder/ernæringsrådgiver i N.K.S. skal utvikle et opplæringskurs for frivillige Dig-In kursholdere. Se prosjektbeskrivelse for mer detaljer rundt aktivitetene.

Fremdriftsplan

Start i juni 2019 og varer til juni 2021. Prosjektleder har løpende kontakt med lokalforeninger (LF) og lokale barnevernskontorer, utvikle kursmateriell, spørreskjema og opplæringskurs, totalt 20 nye LF starter Dig In-kurs i perioden, minst 10 eksisterende LF opprettholder sin aktivitet, prosjektleder evaluerer prosjektet og skriver sluttrapport. Se prosjektbeskrivelse for detaljert fremdriftsplan.

Prosjektleder/forsker

Stine Nordhagen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Dig In – smart mat for ungdom
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2019: kr 893 000, 2020: kr 883 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
01.04.2022
Status
Under gjennomføring