Digimat

Søknadssammendrag

Under koronapandemien har det skjedd en drastisk økning i forekomst av uheldige kostholdsvaner, ensomhet og psykisk uhelse, spesielt blant unge voksne. Så mange som 1 av 4 (23%) i aldersgruppen 18-24 år mener de spiser mindre sunt nå enn før korona og 34% har gått opp i vekt.

Det er liten tvil om at kosthold og psykisk helse henger tett sammen. Dette skyldes både at kosthold påvirker psykiske plager, men også at psykiske plager kan påvirke hva man spiser i negativ retning.

Mental Helse Ungdom (MHU) og Unge Kokker skal utvikle et digitalt matlagingskurs spesielt tilpasset unge voksne (18-36 år) med psykiske helseplager.

Unikt for prosjektet er at deltagerne vil få tilsendt alle nødvendige matvarer. Dette for å unngå sosial ekskludering og sørge for at kursene er tilpasset de med aller lavest interesse for og kompetanse på matlaging.

For målgruppen som helhet vil kunnskap om kosthold og ernæring kunne bidra til å ta sunne kostholdsvalg som er gunstig for både psykisk og fysisk helse.

Målgruppen til Digimat er unge voksne med psykiske plager i alderen 18-36 år.

Digimat skal utvikle og gjennomføre digitalt 8-ukers matlagingskurs for 30 deltakere. Kursene gjennomføres på Zoom, en plattform som gjør det enkelt for deltakerne å stille spørsmål i plenum eller direkte til kurslederne. Kursene vil ledes av to frivillige studenter, fordi bruk av likemenn tidligere har vist seg å forbedre effektiviteten av helserelaterte tiltak.

Prosjektet har oppstart i juni 2021 og vil være fullført i løpet av mai 2022.

Prosjektet vil bedre kostholdsvaner hos kursdeltakerne og målgruppen generelt gjennom bedre matlagingsferdigheter og økt kunnskap om kosthold og sammenheng mellom mat og psykisk helse. Dette vil på lengre sikt bidra til å forebygge sykdom og fremme god helse.

Prosjektleder/forsker

Beate Anstensrud

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digimat
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
30.03.2021