Digital aktivitetsmedisin

Søknadssammendrag

Regelmessig fysisk aktivitet er en universalmedisin som vil bidra til god helse og livskvalitet i alderdommen. Likevel ser vi at alt for mange eldre lever inaktive liv. Nå i Koronapandemien har vi sett at møteplasser hat blitt stengt og aktiviteter satt på vent. Sårbare eldre har blitt isolerte og enda mer pasifiserte. Vi ønsker å utvikle og ta i bruk en ny tjeneste, et digitalt treningsverktøy for hjemmeboende eldre. Frivillige vil få opplæring og skal i sin rolle som besøksvenn hjelpe den eldre til å gjennomføre treningen.

Digital aktivitetsmedisin er lystige treningsfilmer (styrke- og balansetrening) satt sammen til musikk. Filmene er utviklet av fysioterapeut, filmfotograf og musiker. Målgruppen er alle over 65 år – vi tenker spesielt på de med nedsatt balanse, smerter og/eller funksjonsfall og som har fått sitt aktivitetstilbud redusert som følge av restriksjoner.

Målet med prosjektet er å utvikle en tjeneste som kan bli et kvalitetssikret, digitalt trenings- og aktivitetstilbud for hjemmeboende, sårbare eldre. Frivillige skal læres opp og fungere som besøksvenn og hjelpetrener. Prosjektet vil fremme bedre levekår, fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Prosjektet er delt inn i fire tiltaksområder:

  • Utvikling av digitalt treningsverktøy: april-juli 2021
  • Utprøving, evaluering og tilpasning: august-desember 2021
  • Opplæring, koordinering og igangsetting: januar-april 2022
  • Sluttevaluering og videreføring: mars-april 2022

Uten fysisk aktivitet går det fort nedover. bedre helse og livskvalitet hos en aldrende befolkning forutsetter at vi lykkes med systematisk, strukturert og tilpasset trening og aktivitet. Det kan være vanskelig å gjennomføre trening alene – selv om vi vet at vi burde gjøre det. Frivillige på tvers av generasjoner vil bryte isolasjon og skape motivasjon – og dermed sørge for at de eldre holder seg sterke og stødige til tross for koronarestriksjoner og nedstengning. Digital aktivitetsmedisin kan hjelpe mange eldre til å holde seg i form og beholde funksjonen.

Prosjektleder/forsker

Ragna Sigmo Skipstad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital aktivitetsmedisin
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
17.03.2021