Digital besøks- og aktivitetsvenn

Søknadssammendrag

Prosjektet bidrar til å redusere ensomhet og økt aktivisering av sårbare eldre, gjennom den digitale aktivitetstjenesten Berntsen Beinlaus. Målgruppen er hjemmeboende eldre som i liten grad kommer seg ut, og som følge av pandemien er mer isolerte og inaktive. Gjennom samarbeid mellom den kommunale fysioterapitjenesten og frivillige aktivitets- og besøksvenner kan eldre få støtte til egentrening og aktiviteter gjennom Berntsen Beinlaus slik at de klarer seg lengst mulig i eget hjem.

Prosjektet bygger på erfaringer fra et pågående prosjekt i Indre Østfold kommune. I dette prosjektet ønsker vi å involvere 3 større kommuner i Ytre Østfold, der vi basert på erfaringer fra Indre Østfold vil skalere opp og teste ut tjenesten i flere kommuner samtidig.

Berntsen gir støtte gjennom videokommunikasjon, motiverer til mer aktivitet gjennom en digital aktivitetskalender som strukturerer hverdagen, gir påminnelser om hverdagsaktiviteter og spiller av videobasert tilpasset treningsprogram. Dette muliggjøres uavhengig av besøksrestriksjoner, teknologiutfordringer og fysisk avstand. Løsningen er intuitiv, utviklet for eldre og det tas høyde for om bruker ikke mestrer moderne teknologi.

Prosjektet starter opp i juni 2021 og varer ett år.

Prosjektleder

Hege Eiklid

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Digital besøks- og aktivitetsvenn
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
18.06.2021