Digital frivillighetsgruppe

Søknadssammendrag

Gjennom koronapandemien har alle tilbudene til Ung Kreft gått over til å bli digitale i en eller annen form. Responsen på de digitale tilbud har vært gode, og gjennom flere av arrangementene har vi nådd over 100 personer. I en større medlemsundersøkelse med 450 besvarelser har ca 50% sagt de ønsker mer digitale tilbud.

På bakgrunn av dette og at det til nå har vært sentralleddet som har stått for de fleste av de digitale tilbudene, ønsker vi starte opp en digital frivillighetsgruppe som binder seg for ett år. Vi ønsker å rekruttere og lære opp engasjerte frivillige som har en ekstra interesse for digitale arrangementer og tilbud.

Det er planlagt at gruppen skal arrangere 10 digitale arrangement (samlinger, webinarer, challenges e.l) i løpet av et år. Planen er at de frivillige skal fungerer som en selvstendig arbeidsgruppe som selv styrer innhold, økonomi, påmelding osv for hver aktivitet. Sekretariatet bistår med hjelp etter behov, og med annonsering av aktivitetene. Sekretariatet skal lage e-kurs om digitalt arbeid, samt gi opplæring til den digitale frivillighetsgruppa.

Målgruppen er unge kreftrammede, pårørende og etterlatte, og vi håper å rekruttere likepersoner som representerer alle gruppene.

Som organisasjon har vi vokst mye på at vi har måttet omstille oss som følge av nedstengingen. Gjennom dette prosjektet kan vi ta med oss de positive erfaringene og det vi har lært, over til noe som kan fungere i fremtiden for vår målgruppe. Ved å skape digitale møteplasser har flere av tilbudene blitt mer lavterskel, og vi ønsker at det er noe vi kan drive med til vanlig.

Når vi nærmer oss slutten av prosjektperioden og de 10 aktivitetene er gjennomført, vil vi gjøre en evaluering og se om vi skal engasjere flere frivillige til videreføring av konseptet.

Prosjektleder/forsker

Annika Fallsen Huhtala

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital frivillighetsgruppe
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
26.05.2021