Digital informasjonsformidling i korona-tid

Søknadssammendrag

Kommunikasjonen med og mellom Foreningen for hjertesyke barns medlemmer har gjennom pandemien endret seg og blitt redusert. Målet med prosjektet digital informasjonsformidling i koronaens tid er å ta i bruk ulike former for digital formidling av informasjon og tilrettelegging av kommunikasjon med og mellom medlemmer, for derigjennom å sikre kontakt, trygghet og tilhørighet hos medlemmene.

Digital informasjonsformidling er et prosjekt som primært retter seg mot Foreningen for hjertesyke barns medlemmer. Dette er familier som allerede før koronaen brøt ut, har levd med trusselen av alvorlig sykdom, og som i kjølvannet av pandemien er blitt ytterligere belastet. Spørsmålene deres er mange, behovet for informasjon og kontakt desto større.

Vi skal investere i og utvikle programvare for kommunikasjon til og med våre medlemmer via e-post med mer moderne og interaktivt brukergrensesnitt.

Vi skal investere i egnet programvare for å tilrettelegge små filmer med informasjon og aktuelt fagrelatert innhold som kan formidles til våre medlemmer og til omverdenen.

Vi skal utvikle nye former for møteplasser hvor deltakerne kan være delvis fysisk til stede og delvis delta digitalt.

Digital informasjonsformidling vil kunne bidra til målrettet informasjon til og kontakt med familier som lever med hjertesykt barn, på en måte som er hensiktsmessig i en tid hvor fysiske møter er begrenset og hvor opplevelsen av usikkerhet og isolasjon er stor.

Med forbedret digital kommunikasjon kan vi bidra til å skape en følelse av kontakt mellom medlemmene, styrke følelsen av ikke å være alene og å gjøre medlemmene tryggere i en vanskelig tid. Resultatet vil kunne være at vi som forening kommer tettere på våre medlemmer og forhindrer at de opplever å overlates til seg selv.

I tillegg kan det motivere til videre innsats for de frivillige og til et fortsatt godt samhold/nettverk.

Prosjektet har oppstart høsten 2021 og varer ut 2022.

Prosjektleder

Hanni Winsvold Petersen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital informasjonsformidling i korona-tid
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
Kr 250.295
Startdato
15.10.2021