Digital kampanje om kvinner utsatt for partnervold

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Partnervold rammer mange kvinner og den har økt kraftig under koronatiltakene. Likevel bruker voldsutsatte akutte helsetjenester, politi og rettsapparat i liten grad. For å nå flere må vi derfor utvikle nye «lavterskelmetoder». Videre mangler det fortsatt kompetanse rundt voldsutsatte innvandrerkvinner i helse- og sosialtjenester. For å øke den trengs det en målrettet og strukturert dialog mellom brukere og representanter fra hjelpeapparatet. Resultatene fra disse dialogene skal brukes som grunnlag for utviklingen av et nytt kurstilbud.

Målsetting for prosjektet

Hovedmål: Bevisstgjøre og støtte kvinner utsatt for partnervold Delmål: 1. Øke lokalsamfunnets bevissthet om partnervold og veien ut (nå 10.000 personer) 2. Øke ferdighetene til helse- og sosialarbeidere (50) i sitt arbeid i møte med kvinner med minoritetsbakgrunn utsatt for partnervold

Målgruppe

Hovedmålgruppen er kvinner utsatt for partnervold med og uten innvandrerbakgrunn og fagfolk i helsetjenester som støtter dem.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

5500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

1. Podkast A. Produsere en podkast. Vi vil produsere åtte episoder hvor hver episode vil bestå av et intervju med en kvinne som har opplevd partnervold og et intervju med forsker og/eller behandler B. Distribuering. Publisere og markedsføre podkast. Organisere samtaler rundt den 2. Rundebordssamtaler med representanter fra tjenesteapparatet og brukere med minoritetsbakgrunn Formålet med rundebordssamtalene er å drøfte konkrete utfordringer, problemstillinger og løsninger. Vi planlegger fire rundebordssamtaler med fem deltakere hver (2-3 brukere og 2-3 representanter fra tjenesteapparat et). Løsningene danner grunnlag for webinaret, og brukerne blir med på å utforme den 3. Webinar for helse- og sosialarbeidere A. Utvikle et webinar om minoritetskvinner utsatt for partnervold. Vi vil fokusere på behovene og utfordringene til de som jobber i krisesentre og andre støtteorganisasjoner for voldsutsatte kvinner. En kortform av webinaret publiseres som presentasjon B. Rekruttere 40 deltakere og gjennomføre webinar (1-2 dager hver) 4. Ferdigstilling og fortsettelse A. Publisere en videopresentasjon og en prosjektrapport om alle aspekter ved prosjektet B. Sikre videre utnyttelse og søke støtte til forskning

Fremdriftsplan for prosjektet

Del 1. Forberedelse av podkasten (md. 1-2). Produsere og publisere podkasten (md. 3-9) Del 2. Utvikling av rundebordssamtalene (md. 3). Gjennomføring og analyse (md. 4-6) Del 3. Forberedelse, rekruttering, gjennomføring og evaluering av webinaret (md. 6 -12) Del 4. Prosjektet og resultatene vil formidles gjennom videopresentasjon og en skriftlig prosjektrapport. (md. 11-12)

Prosjektleder

Beate Seibt

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Digital kampanje om kvinner utsatt for partnervold
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Universitetet i Oslo
Beløp Bevilget
2021: kr 1 400 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
31.01.2024
Status
Under gjennomføring