Digital lese- og skrivestøtte for voksne med afasi

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Bakgrunn: Afasi er en språkforstyrrelse kan føre til betydelige vansker med både lesing og skriving. Dette kan skape stor frustrasjon og hindre personer med afasi i å delta aktivt i samfunnet. I dagens teknologirike verden er det dessverre lite tilgang på tiltak rettet mot digital lese- og skrivestøtte for personer med afasi i Norge. Dette er en utfordring fordi mange voksne med afasi som vi møter i vår praksis bruker eller ønsker å bruke teknologi aktivt i sin hverdag og på jobb (for yrkesaktive). Prosjektets målsetting: Målet med dette prosjektet er å lage to veiledere med fokus på digital lese- og skriveopplæring for personer med afasi. Den første veilederen er en praktisk veileder som retter seg mot logopeder som jobber med opptrening av lese- og skriveferdigheter hos afasirammede. Den andre veilederen er en praktisk veileder for afasirammede og nærpersoner som viser hvordan bruke ulike digitale hjelpemidler for lesing og skriving. Metode/aktivitet: Vi vil prøve ut ulike digitale lese- og skrivestøtte på ca 20 afasirammede. Afasirammede vil være aktiv med i prosessen og vil ha en aktiv rolle i utarbeidelsen av veilederne. Tiltakene i veilederene vil ta utgangspunkt i deltakerens ønske/relevans, og de skal tilpasses de ulike behovene den enkelte har for å lese og skrive i egen hverdag. Med utgangspunkt i f.eks. ulike aktiviteter som å bruke e-post og sende/mottar meldinger, lese nyheter og søke informasjon vil vi prøve ut tiltak som bruk av lyd på tastatur, diktering/talestyrt skriving, ordprediksjon, bruk av talemelding, og bruk av kunstig intelligens. For å gjøre veilederne lett å forstå vil det legges inn små “filmsnutter” som viser hvordan digitale verktøy kan brukes, rent teknisk. Forventet verdi: Personer med afasi som får oppfølging basert på veilederne vil kunne oppleve økt mulighet til å innhente informasjon, uttrykke seg skriftlig og utføre praktiske oppgaver i hverdagen som krever digital lesing og skriving. Dette kan bidra til å redusere isolasjon og utenforskap, samt økt selvstendighet og deltakelse i et samfunn som stadig stiller høyere krav til teknologiske ferdigheter. Veilederen vil kunne gi logopeder økt trygghet i bruk av digitale verktøy i arbeidet med personer som har afasi. Den vil også bidra til at logopeder raskere kan ta i bruk relevante digitale tiltak for lesing og skriving hos personer med afasi. Samtidig vil veilederen være en verdifull støtte for logopeder som arbeider selvstendig/alene, og den vil bidra til økt kompetanse innenfor digital lesing og skriving for voksne med afasi. Den praktiske veilederen rettet mot personer med afasi og nærpersoner vil bidra til å gjøre det enklere for dem å overføre opplæring fra logopeden til praktisk bruk hjemme.

Prosjektleder

Gitte N. Gjersdal

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Digital lese- og skrivestøtte for voksne med afasi
Organisasjon
LHL
Beløp Bevilget
2024: kr 175 000, 2025: kr 325 000, 2026: kr 345 000, 2027: kr 435 000, 2028: kr 220 000
Startdato
30.08.2024
Sluttdato
23.06.2028
Status
Under gjennomføring