Digital oppfølging etter rehabilitering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hjerterehabilitering er kostnadseffektivt og har høyeste vitenskapelige anbefaling. Forskning viser at et kombinert program med institusjonsbasert rehabilitering etterfulgt av digital oppfølging kan gi vedvarende helsemessige fordeler og gjøre tiltakene mer kostnadseffektive over tid. LHL ønsker å identifisere nye metoder og verktøy som kan videreføre de gode resultatene pasientene oppnår under et rehabiliteringsopphold. Prosjektet vil også utforske nye og bedre måter å samhandle med kommunen, for å sikre en best mulig overlevering av pasienten etter rehabilitering.

Målsetting

Evaluere "feasibility/gjennomførbarhet" av en 3 mnd digital oppfølging etter 4 ukers hjerterehabilitering for pasienter med sykdom og deres behandlere. Vi ønsker også å se om digital oppfølging i 3 mnd gir bedre langsiktig effekt av rehabilitering enn ordinært opplegg uten systematisk oppfølging.

Målgruppe

Hjertepasienter som har vært til rehabiliteringsopphold ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet er en pilot som ønsker å teste ut en løsning for digital oppfølging etter hjerterehabilitering ved LHL-sykehuset Gardermoen. Oppfølgingen vil utformes som et strukturert opplegg for digital oppfølging i 3 mnd etter oppholdet. Oppfølgingen gjennomføres av pasientens behandlere ved LHL-sykehuset Gardermoen og i samarbeid med fastlege, fysioterapeut og andre aktuelle aktører i kommunen. Den digitale oppfølgingen vil være individuelt tilpasset ut i fra pasientens mål. Hensikten er å videreføre det pasienten har lært i rehabiliteringen og å tilrettelegge for at pasientene lykkes med å nå sine mål når de kommer hjem. Den digitale tjenesten skal gi pasienten mulighet til å ta ansvar for og videreføre fokus på sine individuelle mål. Pilottjenesten skal bygges opp som en sikker kommunikasjonskanal mellom pasient og behandlere ved LHL-sykehuset Gardermoen og ansatte i kommunene. Tjenesten vil utformes som en app som pasientene får installert på sin telefon under rehabiliterings-oppholdet. Behandlere vil kommunisere med pasientene gjennom appen og en web-portal. Hvilke behandlere som gjør oppfølgingen, vil variere etter pasientens individuelle behov.

Fremdriftsplan

01/20: Innsiktsfase: Research i samarbeid med helsepersonell og brukere, i dialog med en kommune. 02/20:Design sprint: Utarbeide prototype og teste. 02-03/20: Evaluering og iterasjoner på prototype. 03-06/20:Utvikling av funksjonell prototype. 08-11/20:Pilotprosjekt: Tjenesten brukes i et rehabiliteringsløp. 12/20: Kvalitativ og kvantitativ evaluering. Prosjektet dokumenteres. Prosjektet presenteres for og deles med aktuelle fagmiljøer.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_digital oppf��lging etter rehabilitering.pdf

Prosjektleder/forsker

Eli Anne Nyerrød Kvarme

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Digital oppfølging etter rehabilitering
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2020: kr 999 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
30.06.2021
Status
Avsluttet