Digital opplæring av eldre i Vestby

Søknadssammendrag

Vestby er en kommune i befolkningsvekst, spesielt blant eldre over 80 år. Mange eldre savner aktiviteter som legger til rette for digital opplæring på dagtid. Det samsvarer med tilbakemeldinger fra medvirkningsinstanser for eldre, organisasjonsliv og kommunal kartlegging i helsetjenesten. Prosjektet har som mål å tilrettelegge for digital kompetanseheving for eldre hjemmeboende i hele kommunen. Det er et mål at prosjektleder sammen med arbeidsgruppe skal sikre tilgang på lokaler, kjøpe inn nødvendig utsyr, rekruttere nye kursholdere og deltakere, samt sikre trygg kursing i henhold til gjelden smittevern. Arbeidsgruppen skal tilrettelegge for pilotkurs i desember 2020, med månedlige kurs i 2021. Det er også et mål å binde frivillighet til kommunale forebyggende helsetjenester slik at prosjekt er bærekraftig også etter endt prosjektperiode. Det er også et mål å rekrutterer ungdommer/studenter som medhjelpere i kursene i 2021.

Målgruppen er alle eldre hjemmeboende over 65 år som har ingen eller lav digital kompetanse. Midlene skal dekke prosjektledelse, digitalt utstyr, materiell og smittevern for kurs. Digitale kurs på dagtid vil til å begynne med følge «førstemann til mølla» ved påmelding. Kursene tilrettelegges først på seniorsenteret, og kursholdere er gjort kjent med Pensjonistforbundets kursmateriale «Introduksjon til nettbrett og smarttelefon». Materialet vil være førende for innholdet i kursene. I tillegg er det tenkt innkjøp av plexiglass for sikker kursing. Vi vil etterstrebe et kurs i måneden i 2021, og det er forventet at eldre hjemmeboende i større grad skal kunne leve selvstendig liv i eget hjem med større forståelse av digitale enheter. For enkelte er det også forventet at riktig bruk av digitale hjelpemidler vil øke sosiale inkludering, spesielt i en pandemi hvor mange aktiviteter og møteplasser er passive. Arbeidsgruppen har midtveisevaluering som milepæl i mai 2021, og skal ha sluttført regnskap og evalueringsrapport i desember 2021.

Prosjektleder/forsker

Bjørnar Ottesen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Digital opplæring av eldre i Vestby
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 84.000
Startdato
23.11.2020