Digital opplæring av eldre

Søknadssammendrag

400 000 eldre betegnes som ikke-brukere av internett. Blant eldre internettbrukere er mange på et lavt nivå. Disse trenger hjelp til å «komme over kneika» på en trygg måte. Og de trenger miljøer lokalt hvor de kan få svar på sine spørsmål.

For Pf er digital opplæring av eldre en viktig oppgave som organisasjonen har lang erfaring med. Det handler om å gjøre livet enklere i et samfunn hvor det offentlige forventer digital kompetanse inn mot helse, økonomi, bosted/kommune i tillegg til strømmen av apper for praktiske gjøremål som det er helt avgjørende å håndtere for å beherske hverdagen. Og det handler om i å prøve å finne ut om digitale verktøy kan motvirke ensomhet blant eldre.

Pf jobber med digital opplæring på ulikt vis i hele landet. Nå skal en kursholder gi opplæring i to navngitte fylker med henholdsvis 26 og 54 lokalforeninger med egne styrer som kan ta seg av alt det praktiske rundt arrangementene. Pf ønsker å fange opp hvorvidt det er effektivt å holde sterkt fokus på mindre geografiske områder sammenliknet med hele landet parallelt. Pf har en ide om at naboforeninger sprer positiv påvirkning når det gjelder å takke «ja» til digital opplæring. Vi tror det kan være effektivt – og til glede for eldre som inviteres til nyttige og hyggelige arrangementer.

Gruppen er sammensatt, og tilrettelagt opplæring er viktig for mange. Men forskning viser at eldre tar i bruk det de lærer. De lærer på ulikt vis, men enkelte elementer går igjen; praktisk øvelse, noen å spørre underveis og et sted å få svar på sine spørsmål i etterkant av opplæringen.

Målet er gjennom h-2022 og v-23 å skolere eldre digitalt ved god stemning, lave skuldre og godt kursmateriell slik at de skal kunne føle seg digitalt selvhjulpne og som en del av samfunnet.

Prosjektleder/forsker

Unn Johansen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Digital opplæring av eldre
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
08.04.2022