Digital støtte og egentrening for slagrammede og deres pårørende

Sluttrapportsammendrag

Målet med prosjektet var å lage digitale støttende verktøy som skulle gjøre det lettere å håndtere utfordringer etter ervervet hjerneskade. Vi skulle lage korte videoer og episoder til LHLs podcast sammen med LHL Hjerneslag Ung nettverket i Rogaland samt samarbeide med en spesialfysioterapeut ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) om å lage en digital brosjyre og animasjonsfilm som viser egentrening i hverdagsaktivitet.

Prosjektet gikk i hovedsak etter planen, men det ble noen forsinkelser. Dette skyldes blant annet sykdom hos frivillige i LHL Hjerneslag Ung Rogaland. Noe som gjorde at vi kun rakk å produsere en episode av Slagpodden på tampen av 2020, samt at videoene ble ferdig senere enn opprinnelig tenkt. Dette påvirket på ingen måte sluttresultatet av denne delen av prosjektet; et resultat LHL Hjerneslag er svært fornøyd med.

Når det gjaldt produksjon av digital brosjyre med animasjonsfilm gikk arbeidet etter planen. Sluttproduktet er presentert både på LHL og LHL Hjerneslag sine nettsider samt på Helse Stavanger/SUS sine nettsider. Det er også presentert i LHL Hjerneslag sitt magasin «Slagnytt» (2/2020) som ligger tilgjengelig på LHL og LHL Hjerneslag sine nettsider og som også er distribuert til slagenheter og rehabiliteringsinstitusjoner. Informasjon om prosjektet har nådd ut til prosjektets målgrupper. Både digital brosjyre med animasjonsfilm og videoer er lastet ned og har blitt sett og brukt, og podcast-episoden har hatt mange lyttere.

Vi har mottatt svært gode tilbakemeldinger på prosjektet og dets sluttprodukter. Både publiserte tekster, videoer og animasjonsfilm samt podcast-episoden oppleves som nyttige, relevante og velkomne av brukerne. Samtlige sluttprodukter i prosjektet vil ha lang levetid.-


Søknadssammendrag

Koronapandemien har ført til manglende rehabilitering/opptrening, isolasjon, usikkerhet og kaos på hjemmebane for mange slagrammede og deres pårørende, men også for andre med ervervet hjerneskade. LHL Hjerneslag erfarer at mange i målgruppen ønsker veiledning om hvordan de best kan takle den nye hverdagen.

For de med barn/ungdommer har pandemien ført til at skole- og fritidsaktivitet er flyttet til hjemmearenaen; hvilket er en ekstra belastning for disse familiene, da den som er rammet trenger trening og hvile. Mange sliter med store humørsvingninger, sinne og overfølsomhet for lyd/støy, og har opplevd at dette nå er blitt forsterket.

Målet med prosjektet er å lage digitale støttende verktøy som skal gjøre det lettere å håndtere utfordringer etter ervervet hjerneskade.

Prosjektet skal lage korte videoer samt episoder til LHLs podcast der en psykolog sammen med likepersoner fra LHL Hjerneslag Ung i Rogaland tar for seg tema som målgruppen er opptatt av:

  • Slagrammet mor/far med hjemmeværende barn (hjemmeskole/sinnemestring/
    fatigue/hjernetrøtthet/hvile).
  • Psykisk helse etter hjerneslag: Ensomhet. Angst /forsterket frykt og hvordan takle den?
    Vise konkrete teknikker og metoder.
  • Pårørende og barn som pårørende (Å bli sett/ivaretatt når hverdagen/livet endres). Sammen med fysioterapeut fra Stavanger Universitetssykehus skal prosjektet også lage en digital brosjyre og animasjonsfilm som viser egentrening i hverdagsaktivitet.

Tidsplan
Primo mai: Skrive manus/samtaleguide, spisse tema og vurdere ulike grafiske løsninger samt bestemme illustrasjonstil, oppsett og grafiske løsninger for brosjyre og animasjonsfilm.
Medio mai: Opptak og redigering av videoer og animasjonsfilm. Deretter etterarbeid og klargjøring for publisering og markedsføring. Brosjyre, animasjonsfilm samt de første videoene legges ut på www.lhl.no og deles via nyhetsbrev og sosiale medier i slutten av mai. Flere videoer og podcast-episoder produseres deretter fortløpende ut året.

Vi har tro på at disse verktøyene kan avhjelpe den slagrammede og familien i en krevende situasjon slik at de får en lettere hverdag både under og etter korona-pandemien.

Prosjektleder

Tommy Skar

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digital støtte og egentrening for slagrammede og deres pårørende
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020