Digital støtte og egentrening for slagrammede og deres pårørende

Søknadssammendrag

Koronapandemien har ført til manglende rehabilitering/opptrening, isolasjon, usikkerhet og kaos på hjemmebane for mange slagrammede og deres pårørende, men også for andre med ervervet hjerneskade. LHL Hjerneslag erfarer at mange i målgruppen ønsker veiledning om hvordan de best kan takle den nye hverdagen.

For de med barn/ungdommer har pandemien ført til at skole- og fritidsaktivitet er flyttet til hjemmearenaen; hvilket er en ekstra belastning for disse familiene, da den som er rammet trenger trening og hvile. Mange sliter med store humørsvingninger, sinne og overfølsomhet for lyd/støy, og har opplevd at dette nå er blitt forsterket.

Målet med prosjektet er å lage digitale støttende verktøy som skal gjøre det lettere å håndtere utfordringer etter ervervet hjerneskade.

Prosjektet skal lage korte videoer samt episoder til LHLs podcast der en psykolog sammen med likepersoner fra LHL Hjerneslag Ung i Rogaland tar for seg tema som målgruppen er opptatt av:

  • Slagrammet mor/far med hjemmeværende barn (hjemmeskole/sinnemestring/
    fatigue/hjernetrøtthet/hvile).
  • Psykisk helse etter hjerneslag: Ensomhet. Angst /forsterket frykt og hvordan takle den?
    Vise konkrete teknikker og metoder.
  • Pårørende og barn som pårørende (Å bli sett/ivaretatt når hverdagen/livet endres). Sammen med fysioterapeut fra Stavanger Universitetssykehus skal prosjektet også lage en digital brosjyre og animasjonsfilm som viser egentrening i hverdagsaktivitet.

Tidsplan
Primo mai: Skrive manus/samtaleguide, spisse tema og vurdere ulike grafiske løsninger samt bestemme illustrasjonstil, oppsett og grafiske løsninger for brosjyre og animasjonsfilm.
Medio mai: Opptak og redigering av videoer og animasjonsfilm. Deretter etterarbeid og klargjøring for publisering og markedsføring. Brosjyre, animasjonsfilm samt de første videoene legges ut på www.lhl.no og deles via nyhetsbrev og sosiale medier i slutten av mai. Flere videoer og podcast-episoder produseres deretter fortløpende ut året.

Vi har tro på at disse verktøyene kan avhjelpe den slagrammede og familien i en krevende situasjon slik at de får en lettere hverdag både under og etter korona-pandemien.

Prosjektleder/forsker

Tommy Skar

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digital støtte og egentrening for slagrammede og deres pårørende
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020