Digital temakafé for tarmkreftpasienter

Søknadssammendrag

Tarmkreft er en av de vanligste kreftformene i Norge. Hvert år rammes ca 4500 kvinner og menn av tarmkreft. For denne gruppen kan korona-krisen oppleves som ekstra tøff. Tarmkreftpasienter er en sårbar gruppe og oppfordres til å holde seg hjemme og ha lite kontakt med andre for å unngå smitte. Dette kan for mange føre til isolasjon og ensomhet, og bli en ekstra belastning på toppen av en allerede utfordrende situasjon. NORILCO ønsker å opprette en digital møteplass for tarmkreftpasienter og pårørende der de kan få god informasjon, stille spørsmål de lurer på og gi de mulighet til å komme i kontakt med andre som står i samme situasjon som dem.

Vi vil gjennomføre 5 digitale temakafeer som organiseres av NORILCO sentralt. Temakafeene vil gjennomføres en gang i måneden i totalt 5 måneder med oppstart i mars. Det overordnede målet for prosjektet er å bidra til at tarmkreftrammede får god informasjon om temaer som er relevante for dem, og får muligheten til å komme i kontakt med andre som står i samme situasjon. Målgruppen er alle som har/har hatt tarmkreft og deres pårørende.

Temakafeene vil arrangeres som et webinar der det holdes et innlegg og det åpnes for at deltakere kan stille spørsmål i etterkant. Det vil bli opprette en lukket Facebookgruppe knyttet til temakafeen hvor deltakere kan dele egne historier og erfaringer, råd og støtte. Vi håper dette kan hjelpe de å mestre hverdagen ved å gi god informasjon og råd, og samtidig få være med i et fellesskap med andre hvor man kan utveksle erfaringer og historier.

Prosjektleder

Elisabeth Fidjeland

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital temakafé for tarmkreftpasienter
Organisasjon
Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft
Beløp Bevilget
Kr 123.000
Startdato
18.08.2020