Digital trim for eldre og Digital turvenn – Fellesskap for seniorer

Søknadssammendrag

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har gjort seg erfaringer gjennom pandemien, både som aktører innen omsorgsberedskap og psykososiale tiltak. Ett tiltak, blant flere, har vært etableringen av pilotprosjektet «Fellesskap for seniorer». Dette er en Facebook-side som er opprettet for isolerte eldre som har digital kompetanse til å finne fram på internett. N.K.S. har også tiltak for isolerte eldre uten digital kompetanse. N.K.S. har fått støtte fra Stiftelsen Dam for videre utvikling av «Fellesskap for seniorer» gjennom fokus på aktivitetene «Digital trim for eldre» og «Digital turvenn», slik at flere kan dra nytte av digital drahjelp for å holde seg fysisk og sosialt aktive under isolasjon. Kartlegging av brukergruppens behov gjøres regelmessig gjennom «Motivasjons-rommet». Her vil vi kunne høre brukergruppens muntlige tilbakemeldinger, og tilpasse ønsker etter årstid og brukernes funksjonsnivå.

I N.K.S. sitt pilotprosjekt har vi sett at den eldre garde har dratt nytte av digitale aktiviteter i større grad enn før pandemien brøt ut. Vi har erfart at brukergruppen responderer godt på digitale direktesendinger. Følelsen av å være i en gruppe der aktiviteten skjer her og nå kan ha en sosial effekt og kan virke motiverende. Mange er klar over de helsebringende effektene av aktivitet, men isolasjon, ensomhet og mangel på invitasjoner fører i mange tilfeller til passivitet. Ved å delta i en digital direktesending blir den enkeltes deltakelse lagt merke til, og kan virke motiverende for mange. Aktivitetene «Digital trim for eldre» og «Digital turvenn» har fått støtte til drift i 12 måneder. Digitale møterom for eldre vil kunne vedlikeholdes og være med å motivere til aktivitet og trim også når samfunnet går tilbake til normalen. Spesielt i vinterhalvåret og i sykdomsperioder kan eldre menneskers tilgang til sosiale digitale rom gi motivasjon og opplevelse av fellesskap – også i framtiden.

Prosjektleder/forsker

Ane Lillian Tveit

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Digital trim for eldre og Digital turvenn
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
25.05.2021