Digitale dansekurs

Norges Danseforbund har digitalisert deres dansekurs for barn og unge gjennom prosjektet Drømmefanger.

Lacky Mahamed er en av danseinstruktørene ved Drømmefanger. Her lærer hun bort tips og råd. Foto: Drømmefanger

Prosjektet Drømmefanger, som tidligere er støttet av Stiftelsen Dam, tilrettelegger for trygge, sosiale og utviklende dansemiljøer. Her får unge føle mestring, samhold og tilhørighet på tvers av kulturelle, økonomiske og geografiske grenser.

På grunn av koronasituasjonen ble alle kurs avlyst fra den 13. mars, noe som har ført til mangel på aktivitet for mange. Dette kan ha en stor påkjenning på både fysisk og mental helse.

Sunn og positiv aktivitet

Norges Danseforbund ønsker å tilby en sunn og positiv aktivitet som et alternativ til deres vanlige kurs, og har derfor iverksatt digitale kurs i ulike dansestiler innenfor prosjektet Drømmefanger.

Drømmefanger.no blir det delt videoklipp, der profesjonelle instruktører viser barn og unge hvordan de kan øve på dansen hjemme.

– Vi forventer at deltakere tar i bruk videoene, gjerne flere ganger. Det er det som er bra med video, man kan trykke på pause og starte på nytt, kjøre sitt eget tempo, forteller prosjektleder Yngvar Halvorsen.

Instruktører med erfaring

Instruktørene har lang erfaring med utsatte grupper, særlig med innvandrerbakgrunn.

Halvorsen forteller at de er glade for å kunne tilby noe til instruktørene som plutselig mistet sine kurs og de tror at dette fyller et lite tomrom frem til neste periode hvor det blir mulig med vanlige kurs igjen.

Dette prosjektet fikk støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Sluttrapportsammendrag

Prosjektet satte raskt i gang etter tildeling. Det ble tildelt oppgaver til prosjektgruppen samt at vi kontaktet Drømmefangerinstruktørene som fikk mulighet til å bidra. Det ble meget godt mottatt hos instruktører blant annet fordi flere av de hadde mistet hele sitt inntektsgrunnlag.

Etter bare noen uker lå samtlige filmer tilgjengelig på nett, herunder: www.Drommefanger.com, Vimeo og noen på Youtube.

Norges Danseforbund og Drømmefanger-prosjektet delte informasjon om videoer på Facebook, via epost og gjennom Drømmefanger sine kanaler og ikke minst jungeltelegrafen. Alle filmer er fortsatt tilgjengelig og deles fremdeles.

Vi kunne ønske videoene hadde nådd ut til enda flere og prosjektgruppen ser at det kunne vært gjort en større innsats i kommunikasjonen ut til brukere, dette til tross for rundt 10.000 treff/visninger (mer enn prosjektets mål).


Søknadssammendrag

En negativ konsekvens av dagens tilstand er mangel på aktivitet og påkjenningen dette har på både fysisk og mental helse. Det er kjent at mange av deltakerne har utfordringer i hjemmet, på skolen og i andre sammenhenger. Det er ikke nødvendigvis godt og trygt i alle hjem, derfor ønsker vi som forbund å bidra med vår kompetanse og våre danse instruktører på en måte som ikke bryter med dagens restriksjoner, men som samtidig gir en kontinuitet i aktivitetstilbudet. Dans er et en ypperlig aktivitet og gir noe å fokusere på til målgruppen nå som de mister et av de tilbudene de faktisk hadde mulighet til å delta i.

Norges Danseforbund ønsker derfor å iverksette digitale kurs i 6 dansestiler innenfor prosjektet Drømmefanger, tidligere støttet av Stiftelsen Dam. Midlene skal gå til danseinstruktører, markedsføring og koordinering av gratis digitale dansekurs for barn og unge med minoritetsbakgrunn fra hjem med lav sosialøkonomisk status. Vi har et godt nettverk og dyktige formidlere med evne til å gjennomføre tiltaket. Vi ønsker dermed å kunne tilby en sunn og positiv aktivitet som et alternativ til våre vanlige kurs. Instruktørene og prosjektkoordinator har lang erfaring med utsatte grupper, særlig med innvandrerbakgrunn. De har god erfaring med oppfølging og yter assistanse utover dansekursene.

Målgruppen er hovedsakelig barn og unge som allerede er deltagere i Drømmefanger prosjektet. De kommer fra bydelene i Oslo hvor det er lavest deltagelse i organisert aktivitet og hvor det er størst risiko for marginalisering og diskriminering på grunn av lav sosioøkonomisk status. Av deltakerne har flesteparten innvandrerbakgrunn og dansekursene i afrikanske stiler har vist seg som mest populære.

Kursene vil publiseres på nettsiden www.drommefanger.com og på Facebook- og Instagram profilene. Perioden for innspilling vil være til og med sommeren 2020 og materialet vil være tilgjengelig så lenge det er relevant.

Prosjektleder/forsker

Yngvar Halvorsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digitale kurs for Drømmefangerprosjektet
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
17.04.2020