Digitale møteplasser og gruppetrening for eldre hjemmeboende

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Ensomhet og sosial distansering i Covid-19-pandemien har hatt negativ effekt på eldre voksnes fysiske og mentale helse. I Drammen har Sterk og stødig og andre styrke og balansegrupper for eldre voksne hjemmeboende vært stengt i pandemien.

Oppsummert forsking viser at:

  • Fysisk aktivitet og trening gjennomføres i større grad dersom det foregår i en sosial sammenheng.
  • Digital deltagelse har positiv effekt på fysisk og mental helse.
    treningsgrupper basert på videokonferanse har vist seg å ha samme positive effekt som ved fysisk oppmøte.
  • De fleste eldre voksne i Norge har internett-tilgang via PC eller nettbrett, men gruppen bruker internett mindre variert enn yngre og de færreste har brukt videokonferanse.
  • Eldre voksne er motivert for å lære teknologi, spesielt om de ser at de kan få bruk for ferdighetene og føle mestring.

Formålet med prosjektet er å etablere sosiale digitale treffpunkt og lære eldre voksne hjemmeboende nødvendige teknologiske ferdigheter.

Målgruppe/deltagere: Eldre voksne hjemmeboende som har deltatt på Sterk og Stødig treningsgrupper og som ikke har så store kognitive utfordringer at de ikke mestrer digitale verktøy. Frivillige instruktører som skal lede gruppene via egnet plattform.

Metode: Prosjektet baserer seg på erfaringer fra et vellykket pilotprosjekt «Digital sann-tid- Sterk og Stødig» gjennomført i 2020 og erfaringer fra prosjektet Virtuell trening ved Sunnaas sykehus. Det skal etableres et videokonferanserom for digital gruppetrening og gjennomføre ukentlige treninger i 5 etablerte grupper. Evaluering vil foregå kvalitativt basert på intervju av deltagere, involverte parter og frivillige instruktører.

Antatt virkning: Prosjektet vil bidra til viktig kunnskap om hvordan man kan inkludere eldre voksne i digitale gruppeaktiviteter som har dokumentert effekt i forhold til helse og livskvalitet.

Prosjektleder/forsker

Gro Renstrøm Moen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Digitale møteplasser og gruppetrening for eldre hjemmeboende
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 290.000
Startdato
22.01.2021