Digitale møteplasser og kurs for synshemmede

Søknadssammendrag

Digitale møteplasser og kurs for synshemmede

KABB har tatt i bruk digitale plattformer for møter mellom synshemmede. Allerede før koronasituasjonen hadde organisasjonen et prosjekt for å kartlegge hvilke plattformer som er best universelt utformet, og valget falt på Zoom. I løpet av våren er det gjennomført flere samlinger på nett, og dette videreføres og utvikles nå.

Tiltakene de nærmeste månedene er åpne nettmøter med ulike temaer, som kan spenne fra likestillingsspørsmål, helserelaterte temaer – og friluftsliv og lesetips. KABBs diakon arrangerer lunsjmøter der folk kan logge seg inn for en uformell prat om det som måtte oppta dem.

Nettkursene krever påmelding og er for mindre grupper, og går gjerne over fire kvelder. Noen av temaene som nå er annonsert:
Løsningsfokusert tilnærming, psykologisk førstehjelp, skrivekurs, trening i å lese høyt.

Det første kurset er i gang med full gruppe, til noen av de andre kursene er det nå ventelister, slik at det vil bli satt opp ekstra kurs. Kursprogrammet for våren 2021 settes opp etter innspill fra brukere og medlemmer.

Prosjektleder

Frank Tangen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digitale møteplasser og kurs for synshemmede
Organisasjon
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte
Beløp Bevilget
Kr 378.600
Startdato
18.08.2020