Digitale samlinger for pårørende og etterlatte

Da pandemien satte en stopper for Ung Krefts sommerleir måtte de tenke nytt.

Ung Kreft skal lage digitale samtalegrupper for både pårørende og etterlatte. Om prosjektet blir en suksess håper de dette kan bli et permanent tilbud. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

– I fjor hadde vi en sommerleir for unge pårørende og etterlatte. Planen var å gjenta dette i år, men på grunn av koronapandemien måtte vi avlyse. Vi har hatt suksess med å digitalisere andre tilbud som har blitt satt på vent, og ønsker nå å gjøre det  samme med samlinger og samtalegrupper, forteller prosjektleder Martine Kvarstein.

Nå skal de gjennomføre digitale dagssamlinger for unge pårørende og etterlatte.

Prosjektet har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Samtalegrupper gjennom høytiden

– Vi har valgt å dele opp pårørende og etterlatte slik at de får én samling hver. Etterlatte har større behov for sorgarbeid, mens pårørende kan ha mer nytte av bearbeiding, sier Kvarstein, og legger til:

– Programmet på samlingene vil inneholde foredrag og mindre samtalegrupper, samt pauser og musikalske innsalg.

Etter dagssamlingene inviterer Ung Kreft deltakerne til samtalegrupper som går over seks ganger annenhver uke.

– Der vil vi snakke om det deltakerne måtte ønske. Disse vil da strekke seg over jul og nyttår, noe som vi tenker er fint ettersom høytider gjerne kan være ekstra vanskelig for enkelte, sier Kvarstein.

Styrker den psykiske helsen

Ung Kreft er opptatt av unge pårørende, og ønsker å styrke tilbudet for denne gruppen, for å bidra til å ivareta den psykiske helsen.

– Det å sette ord på det som er vanskelig og å gjenkjenne egne følelser når andre forteller om sine erfaringer, bidrar til bedre psykisk helse. Vårt mål er å bidra til at unge pårørende har det litt bedre. Vi håper medlemmene ser på tilbudet som nyttig, og at de med hjelp fra faglig kompetanse og likepersoner kan stå tryggere i den prosessen de er i, sier Kvarstein.

Kan bli varig tilbud

I et land med store avstander er det ikke alle som bor i nærheten av en Ung Pårørende-gruppe. Med et digitalt tilbud håper Ung Kreft derfor at de skal nå ut til flere. Det gjør også at prosjektet kan være en god investering i et fremtidig tilbud.

– Om prosjektet er vellykket ønsker vi å få det inn som et fast tilbud i organisasjonen. Vi synes også det er spennende og utfordrende å ha ansvar for et digitalt prosjekt. Hvis det blir en suksess, kan det videreføres til andre arrangementer og tilbud i Ung Kreft, sier Kvarstein.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!


Søknadssammendrag

Dette prosjektet ble til da vi måtte avlyse en planlagt sommersamling for unge pårørende og etterlatte sommeren 2020. Her kan man møte unge mennesker i lignende situasjoner, drive med sorg-arbeid, bearbeiding og sosialisering. Vi ønsker fortsatt å ha et tilbud for de som ønsker å møte andre med lik erfaring, og velger å benytte oss av det digitale rom for å få til dette.

Målsetning:
● Etablere en arena for målgruppen som åpner for «møte» med andre.
● Tilføre kunnskap og erfaringsdeling slik at de unge kan finne fornyet styrke i sin situasjon.
● Tilrettelegge for bearbeiding av sorg, savn og dårlig samvittighet.
● Gjennomføre pilot med to digitale dagssamlinger for hhv pårørende og etterlatte.
● Gjennomføre pilot med digitale samtalegrupper i etterkant for hhv pårørende og etterlatte.
● Gjennomføre konseptet vår og høst 2021 etter evaluering av pilot høst 2020
● Rekruttere 80 deltakere pr halvår. Totalt 180 deltakere på de digitale samlingene

Målgruppen er unge pårørende og etterlatte mellom 15 og 35 år.

Vi planlegger for digitale dagssamlinger og samtalegrupper. På samlingene vil vi ha foredragsholdere, samt dele inn i mindre samtalegrupper. Programmet vil vare i ca 5 timer, med pauser underveis, samt litt lengre lunsjpause med musikalsk innslag. Samtalegruppene vil avholdes seks ganger, annenhver uke, og dermed strekke seg over nyttår.

Per dags dato er vi i gang med å skaffe foredragsholdere, fasilitatorer og gruppeledere. Dersom samlinger og samtalegrupper blir evaluert som nyttig, ønsker vi å gjenta prosessen jevnlig, og gjøre det til et fast tilbud i Ung Kreft.

Vi håper dette resulterer i at flere unge pårørende og etterlatte får bearbeidet følelser og tanker, og dermed får bedre psykisk helse.

Prosjektleder

Martine Kvarstein

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digitale samlinger for pårørende og etterlatte
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
Kr 280.000
Startdato
18.08.2020