– Håper digitale venner vil bidra til at ungdom føler seg mindre ensomme

Mental Helse vil skape en digital arena hvor ungdom kan samles over felles interesser og knytte nye kontakter.

Mental Helse så behovet for å skape en digital møteplass for ungdom i tiden følgende av COVID-19. Foto: Mental Helse

1 av 5 ungdom opplever ensomhet, og nå vil dette tallet øke som følge av koronasituasjonen.

Derfor ønsket Mental Helse å skape en trygg møteplass for ungdom gjennom en digital løsning. Der kom ideen til «Digitale venner».

Samle ungdom med felles interesser

Ideen er å skape digitale møteplasser, der ungdom vil knytte kontakter med hverandre gjennom felles interesser og videreføre digitale vennskap.

– Tanken er å samle ungdom med felles interesser. Derfor vil hvert chatterom ha forskjellige temaer, som for eksempel YouTube, gaming, trening eller bokklubb, forteller prosjektleder Veronica Pedersen.

Det er frivillige som oppretter chat-rommene, og ungdommene vil bli invitert via en lenke. Hvert chat-rom vil ha 5-7 deltakere inkludert en moderator. Moderatoren vil snakke om et felles tema for chatten.

Moderatorene er frivillige i Mental Helse, som har gjennomgått opplæring og sertifisering.

Mindre ensomhet

– Vi forventer at digitale venner vil bidra til at ungdom føler seg mindre ensom i korona-tiden. Vi vil bidra til en digital møteplass hvor ungdom kan knytte nye vennskap i trygge omgivelser, sier Pedersen.

Prosjektet fikk støtte i første tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Digitale venner er en møteplass for unge mellom 12 og 25 år. Illustrasjon: Mental Helse

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet gikk ikke som planlagt grunnet korona epidemien. Prosjektet startet for å skape digitale møteplasser for barn og ungdom, dette ble gjort i samarbeid med hjelpetelefonen hos Mental Helse. Vi rekrutterte frivillige til å være moderatorer i chatte rommene, disse er sertifiserte frivillige i Mental Helse på prosjektet «Venn1».

Det ble utfordrende å gjennomføre chatterom fordi det måtte gjøres store endringer grunnet gdpr-retningslinjer og derfor ikke mulig å gjennomføre som planlagt med egen startete chatterom.

Det var i utgangspunktet tenkt å starte små chatte grupper for ungdom, men det var utfordrende å finne en plattform hvor dette lot seg gjøre innenfor gdpr-retninglinsjene. Derfor gikk vi inn i samarbeid med «elevtjenesten» som har en veletablert plattform for å nå og kommunisere med ungdom.

Det ble lagt inn mye arbeid for å etablere en digital plattform for ungdom og vi hadde en idé, men ønsket å ha større brukermedvirkning og laget derfor en prosjektplan som inkluderer workshop med ungdom for å utvikle denne tjenesten. Prosjektet tok ny form da det møtte utfordringer med gdpr retningslinjer og bruker «elevtjenesten» som ny plattform for å videreutvikle digitale venner.


Søknadssammendrag

Digitale venner er ett lavterskel samtaletilbud for ungdom. Vår visjon er å skape en digital arena hvor ungdom kan samles over felles interesser og knytte nye kontakter.

Mental Helse ser at det er helt nødvendig å tenke nytt som følge av COVID-19 om hvordan vi kan ta best vare på sårbare ungdom og bekjempe ensomhet. Derfor tilbyr vi nå «Digitale Venner» et tilbud hvor ungdom kan møtes i trygge omgivelser på nett.

Målgruppen er ungdom mellom 12-25 år som opplever ensomhet og kjenner at denne er forsterket i følge av dagens situasjon. De vil få mulighet til å ta del i en digital møteplass som samler ungdom gjennom felles interesser. Det kan være: sport, YouTube, gaming og lignende

Det vil opprettes chatrom med 5-7 deltakere som kan delta. I hvert chatrom vil det være en frivillig moderator som deltar i samtalen. Moderatoren sin rolle er fasiliteter praten og skape trygge rammer for ungdommene. Chatten vil være 45-55min og hver ungdom vil få en kort oppfølgingssamtale etter endt gruppe chat.

Visjonen er at det vil knyttes nye vennskap på bakgrunn av felles interesser i trygge omgivelser som vil vare utover dagens situasjon hvor det er begrenset med sosial kontakt.

Digitale venner driftes av Mental Helse.

Prosjektleder

Veronica Pedersen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digitale venner
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
03.04.2020